Debatt
11:59 | 28 december 2021

Debatt: Dags för alla att sätta press på vaccinations­förnekarna

Av vilken anledning ska en liten grupp individer tillåtas att sabotera försöken till utrotning av coronapandemin?

Jag tänker på dem som utan medicinska  skäl inte låter sig vaccineras och därigenom kan medeverka till spridning av samhällsfarlig smitta som kan leda till i många fall svår sjukdom och t.o.m. död samt mycket hård belastning på sjukvården. Dessutom fullständigt onödiga ”idiotlösningar” av kostsamma stödsystem på grund pandemin.
Sådan smittospridning finns lagstiftning mot. Varför kan inte den lagen tillämpas?

Är det möjligen så att grundlagen som anger att någon inte kan tvingas till påverkan av den egna kroppen mot sin vilja står i motsats till lagen mot smittspridning. Politikerna står i TV och bönfaller i stället för att ha möjlighet till direktiv om vaccination.

Jag tror att jag har klokskap från minst 80 % av befolkningen bakom mig om jag påstår att det är dax för politikerna att lagstifta om tvingande vaccination av alla som vistas i Sverige genom att se till att
grundlagen ändras så att all samhällsfarlig smitta kan bekämpas genom obligatorisk vaccination av hela befolkningen om så krävs
och förutsättningarna finns och att inga ovaccinerade får beträda svensk mark med endast medicinska hälsoskäl som undantag.
Jag har försökt hitta något som talar mot detta men jag ser inget motargument som annat än ”hål i huvudet”


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-