Debatt
08:54 | 1 oktober 2021

Debatt: En rimlig pension för de som byggt välståndet

Replik av Stefan Johansson, Köping.

Detta är en genrebild. Foto: Riksbanken/Arkiv

Replik till Första steget till högre pensioner av Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell, publicerad 17 september.

Den 17/9 återkom trojkan Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell i ett av sossarnas ständiga försök att få sin politik att framstå som något annat än vad den är.

Denna gång nyttjas “det nya pensionstillägget, höjd garantipension och stärkt bostadstillägg” och ordval liknande 1950-talets paroll ”gärna guldklocka men först en rejäl pension” för att ge sken av att S ännu är det nationalistiska parti som gynnade och hyllade svenska arbetare. Andra slagord från förr, till exempel ”gör din plikt, kräv din rätt” (i den ordningen) som de flesta här uppvuxna skriver under på gäller tydligen ej längre.

Pensionsförändringarna kan vid en första anblick verka utmärkta men strider mot påståendet att de skulle gynna lastbilschaufförer och undersköterskor. För att gynna yrkesarbetare hade varit enkelt att höja pensionen med yrkesaktiva år som bas istället för att höja tillägg som bara pensionärer med noll eller mycket låg pension får.  ”Nya pensionstillägget, höjd garantipension och stärkt bostadstillägg” går till människor som bott här en bråkdel av livet och varit försumbart yrkesaktiva här.

Viktiga fakta i detta är:

  • Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans statistik visar att utomvästliga asylinvandrare försörjer sig och bidrar till systemen tidigast i tredje generation.
  • För att få statlig Allmän pension inklusive garantipension och pensionstillägg, ska man enligt Pensionsmyndighetens hemsida vara folkbokförd här. Det blir den, enligt paragraferna 3 & 4 Lag om folkbokföring, som anses bosatt i Sverige, till exempel genom permanent uppehållstillstånd. Något krav på att arbete i Sverige finns ej.
  • Permanent tillstånd var till för något år sedan det regelmässigt tillämpade vid första asylansökan och är ännu oftast tillämpat framför tillfälligt dito.
  • Garantipension är grundnivån en pensionär får som haft låg eller ingen inkomst. Grundregeln att man ska varit bosatt i Sverige 40 år har ett viktigt undantag: asylinvandrare får pensionen oavsett antal år här.

Den borgerliga opinionsbildaren och civilekonomen Rebecca Weidmo Uvell har granskat Pensionsverkets statistik kring garantipension:

  • 2010 uppgick garantipensionskostnaden inklusive svenskfödda till ca 19 miljarder kr. 80 % gick till svenskfödda och 20 % till utlandsfödda.
  • 2021 utgör garantipension till utlandsfödda 31 % av totalen. En extrem kostnadsökning när det sparas i alla andra budgetområden.
  • Utlandsfödda utgör 2021 19,7 % av befolkningen.
  • Enligt pensionsverkets prognos kostar garantipensionen år 2060 70 miljarder kr. En enorm summa och långt mer än till exempel rättsväsendet, polisen och de flesta andra områden.

Att S under flera mandatperioder gynnat asylinvandrare för att få framtida röster går ej att bevisa men det är helt tydligt ej lastbilschaufförer och undersköterskor partiet vurmar för. Om S velat behålla äran borde de åtminstone tidigt tydliggjort avsikten för väljarna att gynna världens alla fattiga och fördelarna för svenska skattebetalare på grund av detta. Så har aldrig skett.

Andra riksdagspartier har bidragit till utvecklingen men S bär med sin långvariga tyngd i svensk politik det största ansvaret för att ödeläggandet av kommande generationers ålderstrygghet som följer om inget görs.

I sina mest pompösa stunder utnämner sig S gärna till ”det statsbärande partiet”. Härmed följer också ett stort ansvar inför medborgarna. Därför bör väljare som vill se en rimlig pension för de som byggt välståndet rösta på ett annat parti än S 2022.

Stefan Johansson, Köping 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-