Debatt
11:44 | 1 september 2021

Debatt: Inrätta en Barn- och ungdomsminister och avsätt en barn- och ungdomsmiljard i budgeten

Debattartikel signerad Anna Gunstad Bäckman, Riksdagskandidat Centerpartiet Västmanland.

Anna Gunstad Bäckman, Riksdagskandidat för Centerpartiet i Västmanland. Foto: Pressbild

I dagarna har BRÅ publicerat sin rapport gällande kartläggningen av etnicitet och brott. Under samma vecka redogjorde Regeringen sitt 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten. Polisen arbetar hårt med att utreda brotten och motverka utvecklingen med förebyggande arbete.
Rapporten och punktsprogrammet är säkerligen bra och kommer göra nytta.

Dessa rapporter och åtgärder är symptom på ett samhälle som har fallerat på flera sätt. Roten till utvecklingen av gängkriminalitet och droghandel etc är utanförskap, arbetslöshet, fattigdom, problematik i marginaliserade förorter som Regeringen bör ha riktat in sina resurser på tidigare. Vi har svikit våra barn och unga som rekryteras och ansluter sig till ett kriminellt liv. Nu måste vi ta ett krafttag med det förebyggande arbetet för våra barn och unga.

Men det är inte bara sveket när det gäller hur de hamnat i ett kriminellt sammanhang. Vi måste skydda barnen i högra utsträckning när det gäller LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga). Vi har sett flera allvarliga brister när det ex gäller Lilla hjärtat, och när ett annat barn förolyckades genom drunkning på ett HVB. Vi måste utrota barnfattigdomen som är utbrett i Sverige, som minskar förutsättningar för våra barn att må bra och att lyckas. Vi måste utrota rasismen och mobbingen i skolorna. Vi måste se till att barnen lyckas i skolan och att alla får en förutsättning att studera på lika villkor. Vi måste utgå från barnkonventionen och föra in detta i alla offentliga
förvaltningar på riktigt. Det är på tiden att vi prioriterar våra barn och unga, det är på tiden att vi får en barn- och ungdomsminister, det är på tiden att vi får effektiva resurser till att arbeta preventivt och förebyggande med tidiga insatser och metoder som ger en långsiktig effekt.

Instifta en barn- och ungdomsmiljard i budgeten – arbeta proaktivt mot utanförskap.

Barnfattigdom finns i Sverige. Barnfattigdom är utbrett till högre del i vissa områden än andra. Jag vill driva på implementeringen av en utredning/förstudie hur vi kan arbeta för barn och ungdomar, som
är ekonomiskt utsatta och som lever socialt utsatta områden hur vi kan motivera dem till studier, jobb och ett hållbart liv. Det krävs relationsbyggande åtgärder, kräver familjestöttning, krävs så simpelt som mat och skor till alla barn. Vi behöver utforma en metod och sedermera avsätta resurser till hur vi ska lösa detta. När barn och unga har ett val till bättre liv, om de ser en ljusare väg, att någon hjälper/coachar dem rätt, så har de en möjlighet. Kommunerna gör ett fantastiskt jobb men vi kan inte räkna med att kommunerna/regionerna och ex föreningslivet och ideella organisationer ska klara detta uppdrag själv.

Man brukar säga att ”it takes a village to raise a child” – men det funkar inte i de utsatta områden som finns. Det finns inget ”village” som är villig att göra jobbet då själva området och invånarna är i ett destruktivt skede. Vi måste till med nationella resurser i form av relationsskapande åtgärder och rent krasst pengar till ekonomiskt utsatta familjer där barn lever i fattigdom. Omvärldens väpnade
konflikter gör att många familjer flyr till Sverige. Det finns många barn i olika delar av landet som lever på existensminimum. Vi måste arbeta för att höja dagersättningen för familjer med asyl. Vi kan inte svika barnen. Det ställer också högre krav på att alla vuxna kommer in i samhället.

Inrätta en barn- och ungdomsminister.

  • Uppdraget ska vara att arbeta förebyggande mot kriminalitet, specialiserat för barn och
    unga.
  • Utgångspunkt att alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Utrota barnfattigdomen.
  • Uppdraget ska integrera barnkonventionen i samhället.

Regeringen bör redan nu arbeta med att inrätta en Barn- och ungdomsminister och avsätta resurser i budgeten för att ta ett krafttag att arbeta preventivt för våra barn och unga. Det är dags att ge våra barn och ungdomar resurser för att vända hopplöshet till hopp. Vi måste värna om vartenda barn!

Anna Gunstad Bäckman
Riksdagskandidat
Centerpartiet Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-