Debatt
12:12 | 20 augusti 2021

Debatt: Stärk kvinnors ekonomiska frihet

Debattartikel om hur ekonomisk frihet för kvinnor ska göra det lättare att lämna destruktiva relationer, signerad Centerkvinnorna.

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Under våren stod frågor om mäns våld mot kvinnor högt upp på den politiska agendan, och under våren och sommaren har fler tragiska fall rapporterats i media. Många kvinnor tvingas stanna i en våldsam relation för att de inte har råd att lämna den. Centerkvinnorna vill lyfta den ekonomiska friheten som en förutsättning för självständighet – och frihet.

Kärnan i att stoppa våldet, är att värna kvinnors frihet och okränkbara människovärde. Ingen ska utsättas för våld i ett fritt land. Att våldet sker innanför hemmets väggar, där en ska vara som allra tryggast, är en enorm inskränkning av både individens trygghet och frihet.

Centerkvinnornas engagemang för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är starkt. Centerkvinnor arbetar runt om landet, på alla nivåer, för att en förändring ska ske. Det krävs insatser och resurser från flera olika håll, på många olika sätt. Kvinnor ska aldrig klandras eller straffas för att de befinner sig i en våldsam relation och målet är att ingen kvinna ska behöva drabbas. Tyvärr vet vi att allt för många kvinnor är utsatta och då krävs stöd från samhället. Ett av flera viktiga mål bör vara att stärka kvinnans ekonomiska ställning.

Centerkvinnorna vill inrätta ett så kallat frigörelsestöd, som innebär att kvinnor med knappa ekonomiska resurser i en utsatt situation ska kunna söka ett stöd som möjliggör för henne att lämna relationen. Vi vill också att kommuner satsar på bostadsgaranti för utsatta kvinnor – idag finns det kvinnor som återvänder till sitt gamla boende där förövaren bor kvar eftersom de inte har råd eller för att det är för lång kö för att hitta ett eget boende. Vi ser flera kommuner i Västmanland som har svårt med att hitta lämpliga och lediga bostäder, och några kommuner har organiserat detta.

Centerkvinnorna vill se arbetsmarknadspolitiska åtgärder som riktas särskilt till de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden. Det innebär att fler aktörer måste kunna få förmedla jobb, att särskilda satsningar måste initieras och att högre krav behöver ställas på SFI. Kvinnor som inte etablerar sig i samhället riskerar i större utsträckning att falla helt mellan stolarna. Fler satsningar på arbetsmarknaden behövs också för kvinnor som är etablerade, så att löner och sedermera pensioner kan höjas. Här behövs ett nära samarbete mellan AF och kommunerna i Västmanland stärkas, eller att kommunerna får en mer tydlig arbetsmarknadsroll med specifika avsatta resurser.

Ytterligare en åtgärd som Centerkvinnorna vill se för att stärka kvinnors ekonomiska frihet, är att underlätta för det privata sparandet. Vi vill sänka skatten snarare än att höja den på sparande. Att ha ett eget sparkapital är en trygghet som fler, inte färre, behöver.

Med en satsning på kvinnors ekonomiska frihet stärks möjligheten för kvinnor att leva självständiga liv. Det är inte en lösning på problemet att män slår, men kan vara en väg till frihet för våldsutsatta kvinnor.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Anna Gunstad Bäckman, Ordförande Västmanlands Centerqvinnor

 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-