Debatt
11:15 | 26 maj 2021

Debatt: Värna den biologiska mångfalden

Debattartikel från Centerpartiet.

Det myllrar av liv där ute. På ängarna, i hagmarken, i skogen och på åkern huserar växter och djur som bidrar till den biologiska mångfalden. Själva grunden för liv och ett kretslopp. Det vill vi värna och utveckla, inte exploatera!

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram ett planprogram för fler bostäder och verksamhetsmark i Kungsör. Ett arbete som har mynnat ut i ett förslag på över tusen bostäder och stora arealer för verksamhet i Kungsörs tätort. Ett förslag som vare sig tar hänsyn till den biologiska mångfalden eller förutsättningarna för livsmedelsproduktion.

Arbetet med planprogrammet har skapar stort engagemang på orten, så även inom Centerpartiet som har lämnat in ett särskilt yttrande i frågan. Det var också en av frågorna som behandlades på Centerpartiets kretsstämma tidigare i år. En av frågorna som diskuterades särskilt var den biologisk mångfalden och livsmedelsproduktion.

Centerpartiet anser att Kungsörs tätortsnära naturmiljöer ska bevaras och skötas. I Kungsör finns bland annat ett unikt system för hag- och ängsmark, ett hem för ett stort antal arter och stora arealer åkermark. Genom åren har Kungsörs kommun genom restaurering kunnat bevara en rik flora i ett 70-tal områden. 2007 antogs ett naturvårdsprogram för kommunen och kunskapen om Kungsörs naturvärden finns dokumenterade i flera genomförda inventeringar.

Centerpartiet ser dock med stor oro att Kungsörs kommun både har tappat engagemang och fart i frågan och nu pekar ut flera områden för exploatering i förslag till planprogram. Värdefulla naturmiljöer riskerar nu att gå förlorat med kommunens planer. Det gäller bland annat Kungsörs hagmarksystem och åkermark i Malmberga, Ekeby (Blänkhems hage), Stallmästarehagen och Skillingenäs och utmed E20. I dessa områden finns ett rikt djur- och växtrike som vi menar ska värnas. Det är också viktiga förutsättningar för livsmedelsproduktion. Med det sagt kommer vi inte att ställa sig bakom förslaget i sin nuvarande form.

Centerpartiet vill se ett tydligt ställningstagande för att områden med hög biologisk mångfald bevaras och utvecklas – inte exploateras! Centerpartiet har lämnat in alternativa förslag på områden för byggnation som inte ödelägger värdefulla miljöer. Områden som vi menar skulle lämpa sig mycket bra för både bostäder och verksamhet samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden och skapar förutsättningar för ett rikt djur och växtriket även i framtiden.

Petter Westlund (C)

Ordförande

Madelene Fager (C)

Gruppledare


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-