Debatt
14:58 | 30 maj 2021

Debatt: Västmanland – den sjukaste regionen i Sverige

Debattartikel signerad Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD).

Tomas Högström (M). Foto: Pressbild

Region Västmanlands sjukskrivningstal är det högsta bland landets regioner, och det är inget nytt. 2017 rapporterades att det (S)-styrda Landstinget Västmanland hade de högsta sjuktalen av alla regioner i landet. Våren 2020 redovisades att Region Västmanland 2019 fortfarande var den region i landet med högst sjukfrånvaro på hela 6,9 procent.

Det är dags att faktiskt ändra på detta – för det krävs att grundorsakerna presenteras, att det finns pengar till åtgärder och ett ledarskap som ser till att åtgärder verkligen verkställs och följs upp. Dessa tre punkter skiljer vår budget och vårt sätt att styra åt jämfört med s-styret.

Västmanland skiljer sig markant från övriga delar av landet i och med att regionen har högre sjuktal än länets alla kommuner, förutom en. I ett nationellt perspektiv har regionerna lägre sjukfrånvaro än kommunerna. Vi har vid flera tillfällen lyft frågan om problemen med de höga sjuktalen och efterlyst åtgärder. Vi var tidiga med förslaget om helgtjänster. Något som nu är inrättade, men som kan utvecklas till att omfatta fler. Vi saknar fortfarande svar på vad som är arbetsrelaterad sjukfrånvaro och vad som är grundorsaken till de höga sjuktalen.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition. Foto: Pressbild

Det finns strategier och handlingsplaner. Det har satsats på nya lokaler och digitalisering och att stärka chefsrollerna. Men ingetdera har gett resultat. Nu undrar vi om det är verkligen är rätt saker som görs? Eller om det bara är för lite?

Vi har anslagit totalt 85 miljoner kronor under planperioden i vårt budgetförslag för en bättre arbetsmiljö. I uppdraget ingår att redovisa grundorsaker till de höga sjukskrivningstalen. Medlen ska ropas av och fördelas efter innehåll till att utveckla nya arbetsformer, utveckla styrning och ledning samt ett höjt friskvårdsbelopp. Särskilt fokus ska naturligtvis ligga på åtgärder för att få ner sjuktalen.

Vi accepterar inte dessa höga sjukskrivningstal – vi kräver åtgärder som utgår från vad som är det egentliga problemet och står beredda att genomföra dem.

Tomas Högström (M)

Regionråd i opposition

Malin Gabrielsson (KD)

Regionråd i opposition


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-