INSÄNT
06:57 | 21 juni 2022

Jonna Lindman (M) svarar Ingrid Noord-Silversten (S)

Jonna Lindman tycker det är märkligt att Ingrid Noord-Silversten inte kan skilja på olika pengar.

Jonna Lindman (M). Foto: Pressbild

Jonna Lindman svarar på Ingrid Noord-Silversten insändare, läs den här

 

Märkligt Ingrid Nord-Silversten att du som andra vice ordförande i Barn och Utbildnings Nämnden (BUN) inte kan skilja på tillfälliga ”flyktingpengar” från staten och kommunala pengar.

De besparingar du skriver om är direkt kopplade till pengar från flyktingfonden, alltså tillfälliga statliga bidrag till kommunen, som nu tagit slut.
Pengarna från den statliga flyktingfonden var tillfälliga, och att bygga fast verksamhet för sådana pengar blir problematiskt när bidragen upphör.
Kommunen kan inte trolla fram mer pengar med knäna när staten slutar betala ut dem till oss.

Fakta:
2018 fick BUN ett ekonomiskt tillskott till sin budgetram med 28 miljoner 349 tusen kronor, inkluderat en politisk prioritering från P7 med 10 miljoner 250 tusen kronor.
Det är dessutom ingen självklarhet att man i sin budget få kompensation för löneökningar, hyreshöjningar med mera, men i Arboga är vi trots det generösa med att kompensera för indexuppräkningar med mera.

Om BUN skulle få utökade ramar till sin verksamhet i dagsläget, vilken annan verksamhet ska vi i så fall ta pengarna ifrån? Vi har de pengar vi har i kommunen, och det trista faktumet är att om vi tar pengar till en verksamhet kommer något annat att få stå tillbaka.
Restriktioner för deltagare i konferenser som du nämner, är inte en politisk fråga.

BUN har i år 10 sammanträden (mötesfritt i juli och augusti), det är inte en minskning mot tidigare år.
När det gäller talpedagoger och ungdomscoachar, jobbar vi idag på ett annorlunda sätt, vilket gett mycket positiva effekter. Det språkutvecklande arbetet och läs – skriv och räkna garantin fångar upp de elever som är i behov av stöd.

Vi utbildade våra specialpedagoger och lärare i språkutveckling samt läsning/skrivning samt tidiga insatser i samband med att talpedagogerna togs bort.
Vi har en person i organisationen som har denna kompetens, och hon delar med sig till sina kollegor och används som resurs i speciallärargruppen.

Vi håller också på att stärka upp skolhälsovården och elevhälsan med ett nytt arbetssätt där man jobbar mer förebyggande i elevhälsoarbetet på varje skola. Vi utökar tjänsten för skolläkaren, och har utökat tjänstgöringsgraden för skolpsykologen, och under det senaste året har kommunen anställt ytterligare en kurator.
Det pågår således mycket arbete och positiva åtgärder inom det här området.

Jonna Lindman (M)
Kommunstyrelsens ordförande


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken.

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-