Debatt
07:12 | 17 november 2020

Replik: (S) bör öppet deklarera argument och mål

Stefan Johansson svarar Eva Nordmark, Olle Thorell och Pia Nilsson (S).

Svar till Debatt: Nyanlända ska få arbete inom ett år (publicerad 11/11).


När jag läser er debattartikel i Magazin24 införd 11 november kommer jag att tänka på den bara alltför sanna devisen: ”Fortsätt göra det du alltid gjort och du kommer att få samma resultat som du alltid fått”.

Det ni tre i er debattartikel beskriver som SAP:s politiska vilja kan lätt uppfattas som en karbonkopia på åtminstone hundratals likadana uttalanden från ert parti de senaste decennierna. Att upprepa gamla floskler är tydligen enkelt men man undrar ju utifrån det historiska och väl synliga resultatet vilka förändringar ni tänker införa för att inte fortsätta få samma resultat som tidigare?

I detta fall är ju resultatet helt uppenbart det enorma utanförskap som de senaste 30 årens massinvandring byggt upp inte bara i Sveriges storstadsförorter utan numera även i allt mindre orter.

Jag vet att många, på grund av den historiska bakgrunden, retar sig på begreppet men sett ur invandrares synvinkel så är det ghetton ni inom SAP skapat där invandrare lever helt i hemlandets kultur avskilt från det svenska samhället och helt enligt hemlandets klantraditionella rättskipning.

Förortsbor med utomvästliga rötter lever idag även i en miljö vars sociala regler direkt krockar med det mesta som Sverige står för, till exempel jämställdhet mellan kvinna och man, respekten för minoriteter samt, sist men inte minst, respekt och intresse inför det svenska samhället och dess lagar.

SAP har haft minst 20 år på sig att förklara för medborgarna nyttan för dem och Sverige, i att till varje pris och i enorm hastighet öka andelen utomvästligt födda med uppehållstillstånd, med medborgarskap samt i illegalt leverne här i landet. Vad gäller statistik kring den ökade andelen hänvisar jag till mina svar till Thorell angående arbetskraftsinvandringen. Någon förklaring till väljarna eller ens en tidig viljedeklaration har SAP dock aldrig nedlåtit sig till att lämna.

Ni påstår men lämnar inga exempel på kommuner och antal invandrare som stadigvarande kommit i arbete genom de framgångsrika metoder ni nyligen upptäckt. Läsaren har alltså inte fått svaren på vare sig massinvandringens nytta eller på andra frågor som uppkommer på grund av er debattartikel.

Till exempel vill man gärna få veta:

1. I vilka yrken ser ni under de kommande 2–5 åren ett behov av nyligen hitkommen personal med små eller obefintliga språkkunskaper?

2. Hur många räknar ni med ska få jobb i dessa yrken genom via intensivåret under samma period?

3. Med hur många individer anser ni gruppen icke sysselsätta utomvästliga födda ska få öka under samma tidsperiod?

4. Med vilka metoder ska privata och offentliga arbetsgivare förmås att anställa?

Här finns det ju en uppenbar risk att den som upplåter en praktik- eller bidragslöneplats hamnar i en utpressningssituation likt den våra betygsättande lärare idag, på grund av hazaramnestin som ni lät MP utpressa er till, befinner sig i; inget betyg/fortsatt anställning leder till utvisning eller en illegal tillvaro här. Är det med sådan mental utpressning som arbetsgivare enligt SAP ska belönas och välfärden räddas?

5. Människor behöver, för att fungera väl i arbetslivet, en rimlig bostadsituation. Ert parti har de senaste sju åren trots stora slagord inte lyckats åstadkomma ens en bråkdel av det kraftigt ökade bostadsbyggande ni utlovade och som sedan länge behövs. Trots detta fortsätter SAP arbeta för att så många som möjligt utomvästligt födda ska komma hit och stanna för resten av livet. Hur ser er plan ut vad gäller bostadssituationen för dem som ni vill inbjuda att stanna och verka i Sverige de kommande 2–5 åren?

6. Vilken instans ska samordna och administrera er reform nu när er egen regering lagt ner ett stort antal arbetsförmedlingskontor varav merparten fanns på orter med den högsta andelen invandrare och arbetslösa som till exempel Ronneby med 14,3 % arbetslösa?

7. ”Jämställdhet är viktigt” säger ni helt korrekt men i er iver att påverka nästa valresultat tar ni här tydligt på er att genomföra en kulturell revolution bland de grupper som, enligt offentlig svensk statistik kring barnafödande och kvinnors arbete utanför hemmet, under hela livet i Sverige behåller sin invanda syn av att kvinnans plats är i hemmet och att kvinnan själv ska vara ställd under mannens överhöghet och beslutsfattande. Exakt hur, på vilket språk och i vilken miljö ska denna kultur i praktiken förändras under det första året i ett främmande land?

8. Hur mycket skulle denna reform att kosta skattebetalarna per år?

9. Ingår det i er motivation inför intensivåret att villkora bidrag att inte utbetalas om intensivåret avbryts eller ej överhuvudtaget startas av den enskilde?

Historiskt sett har ju SAP inte haft för vana att i förväg tydligt berätta vad man vill eller varför åtgärderna är bra för Sverige, till exempel har ju resultatet av den utomvästliga massinvandringen först de senare åren seglat upp som en otäck överraskning för flertalet väljare. Nu har ni dock chansen som, de ärliga politiker jag hoppas ni vill vara, att upplysa väljarna med faktabaserade svar på mina frågor ovan och därmed berätta vad vi har att vänta oss.

Ett vändning från SAP:s sida till att öppet deklarera argument och mål skulle kunna vara en klok åtgärd med tanke hur på väljarstödet halverats över 50 år. Eller så är det motsatsen?

Stefan Johansson


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-