Debatt
15:17 | 20 januari 2023

S kämpar fortsatt för integration, vad gör SD?

Debattartikel signerad Adnan Sipović, Eva-Marie Rasmusson och Tonin Carlsson.

OBS! Detta är en genrebild. Foto: Yan Krukau/Pexels

Det ter sig lustigt att Sverigedemokraterna å ena sidan kräver av invandrare att arbeta och anpassa sig, men å andra sidan tar bort möjligheterna för invandrare att lära sig språket och integreras. 

Under kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022 blev det livliga diskussioner om budgeten, som sig bör. Däremot var det ett ämne som togs upp, nämligen kulturen, som det inte blev några vidare diskussioner kring.

I oppositionens budget gick det att läsa att de ställde sig bakom samtliga förslag på besparingar från förvaltningen. Två av besparingsförslagen var att sänka anslaget till studieförbund och föreningar med 300 000 vardera. Förra året betalades det ut 1 450 000 kronor till studieförbunden. En sänkning med 300 000 kronor innebär alltså ett bortfall på nästan 20 procent. Nog för att kommunen har en ansträngd ekonomi framöver, men att godkänna dessa förslag ger sken av att det lider okunskap om civilsamhällets betydelse för folkhälsa, demokrati och integration.

”Ett av civilsamhällets mervärden är att de snabbare än myndigheterna kan identifiera problemet och börja agera.” går det att läsa i Statens Offentliga Utredning om flyktingkrisen 2015 (s. 285 SOU 2017:12). Det är fortfarande relevant idag vad avser flyktingar från Ukraina. I och med att EU har aktiverat massflyktingdirektivet gör det att man inte prövar ukrainares rätt till asyl, utan alla får söka skydd i Sverige. De har rätt att arbeta, men tyvärr har de inte rätt till SFI. Här fyller studieförbunden en viktig funktion då många erbjuder svenskundervisning till ukrainare och andra flyktingar.

Civilsamhället hjälper såklart inte bara flyktingar. Det finns otaliga organisationer och föreningar som hjälper utsatta personer att mötas och finna ett sammanhang, komma ut från destruktiva levnadsmönster och psykisk ohälsa, höja sina kompetens och komma in på arbetsmarknaden. ”Civilsamhället är avgörande för lyckad integration” säger Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö Universitet och ledare för EU-finansierade projektet NIEM – National Integration Evaluation Mechanism.

Det ter sig lustigt att Sverigedemokraterna å ena sidan kräver av invandrare att arbeta och anpassa sig, men å andra sidan ta bort möjligheterna för invandrare att lära sig språket och integreras. Men det är detta som är skillnaden på Sverigedemokrater och Socialdemokrater.

De vill bara ställa krav, Socialdemokrater vill ge möjligheter.
De vill bygga murar och exkludera, Socialdemokrater vill inkludera.
De vill skylla ifrån sig, Socialdemokrater vill ta ansvar.

Min fråga till Sverigedemokraterna är följande: I och med SD:s förslag på språkkrav för att jobba i kommunen, hur ska vi få våra ukrainska kamrater att börja arbeta?

Adnan Sipović, sammankallande i Integrationskommittén i Köpings Arbetarekommun tillika ledamot i Social- och Arbetsmarknadsnämnden

Eva-Marie Rasmusson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden i Köping

Tonin Carlsson, studieombudsman/chef ABF Västra Mälardalen


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-