Västmanland
06:26 | 15 april 2021

Cykelstölderna ökar i länet

Närmare 3 000 anmälda cykelstölder i Västmanland under 2020.

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Försäkringsbolaget IF har gjort en kartläggning av ny statistik från Brå och det står klart att cykelstölderna ökar i Västmanland.

Under 2020 anmäldes fler stölder än något år sedan 2005. I Västmanland anmäldes totalt 2 790 cyklar stulna, vilket placerar länet på tredje plats i den inte så ärofyllda listan för län med flest cykelstölder.

I år redovisar Brå för första gången elcyklar separat, och i Västmanland anmäldes 299 elcyklar stulna.

– När det gäller elcyklar är det viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar cykeln. Stöld av elcyklarnas batterier blir allt vanligare. Utan batteri är cykeln inte lika stöldbegärlig, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If, i ett pressmeddelande.

IF delar även med sig av tips för att minska risken att bli bestulen:

Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt). Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål. Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort. Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse. Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen. Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln. Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven. Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr. Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-