Debatt
08:39 | 23 juni 2021

Debatt: Prioritera grova våldsbrott som kvinnor utsätts för

Debattartikel om våld mot kvinnor, signerad av Centerkvinnorna Västmanland.

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

I Polisregion Mitt dör i storleksordningen över tid lika många kvinnor av våld från en närstående som unga män dödas i gängkonflikter. ”Mäns våld mot kvinnor och barn måste bekämpas med alla medel. Det är på riktigt, inte bara ord, säger regionpolischef Ulf Johansson”. Vidare har en metod som kallas ”Gryning” initierats hos Polisen i Region Mitt. Där är visionen noll döda, minskat våld och ökad trygghet.

Denna problematik har Centerkvinnorna lyft under många år och bedrivit påverkansarbete inom olika nivåer och organisationer i vårt samhälle. Det är märkligt att det ska ta sådan tid för att få till en säkrare tillvaro för kvinnor och barn. En självklarhet borde vara att den som utövar våld skall flyttas från offret och inte som det är nu, offret får flytta och i värsta fall byta identitet för att få en säkrare tillvaro.

På VLT:s ledarsida lyfte politiska redaktören det faktum att i Västmanland tar våldtäktsutredningar dubbelt så lång tid som i övriga polisdistrikt och det är naturligtvis oacceptabelt. Polisen är en statlig myndighet och då skall medborgarna behandlas på samma sätt oavsett var i Sverige man blir utsatt för ett brott. Därför är dagens besked från regionpolischefen ett steg på vägen att även kvinnor i Västmanland omfattas av vår rättssäkerhet.

Vi Centerkvinnor fortsätter med vårt viktiga arbete att förändra och förbättra för kvinnor och barn genom att skapa opinion, lägga skarpa förslag och driva på för att få fler att jobba med frågorna.

Bland annat vill vi:
– Att en person som dömts för våldsbrott i nära relation ska dömas till kontaktförbud. Det är förövaren som ska behöva anpassa sig, inte den utsatta. En dom är idag inte en förutsättning för kontaktförbud och kontaktförbud kan tillämpas i fler fall.
– Obligatorisk elektronisk övervakning vid kontaktförbud. Om en person tilldöms kontaktförbud ska elektronisk övervakning vara obligatoriskt.
– Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning. Höj straffen för kvinnofridskränkning till två års fängelse. Det ska inte vara straffrihet för våld i nära relation.
– Att brotten prioriteras. Grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal och det är bra. Våld i nära relation är ett grovt brott, det inskränker kvinnors frihet och livsutrymme i sammanhang där de borde vara som mest trygga. Det rör sig om grova brott, och bara för att de sker i nära relation är de inte mindre allvarliga.
– Att en misstänkt förövare alltid ska förhöras i våldtäktsutredningar, i de fall det finns en utpekad misstänkt.
– Att fler sexualbrott ska leda till åtal och fällande dom.
– Att domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning anordnad av Domstolsverket för att få döma i sexualbrottsmål.
– Att det i alla polisregioner ska finnas en särskild utredningsgrupp som enbart jobbar med sexualbrott, så som Stockholm Nords Sexualbrottsgrupp.
– Att minimistraffet för köp av sexuell handling ska höjas.
– Att Polismyndigheten och polisregioner omedelbart aktiverar insatser så de arbetar lika med dessa typer av brott i hela landet.

Anna Gunstad Bäckman
Ordf. Centerkvinnorna Västmanlands Länsavdelning

Barbro Larsson, regionråd (C) och medlem i Fläckebo Centerkvinnor i Sala

 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-