Debatt
17:40 | 19 mars 2021

Debatt: Coronasäker kultur- och naturrunda i Hallstahammar

Debattartikel signerad Richard Grün.

Foto: Richard Grün

När nu vårsolen börjat titta fram vill jag föreslå en liten spännande promenad centralt i Hallstahammar. Tag med dig lite varmt kaffe, choklad eller annan dryck och en bulle eller något annat att tugga på. Packa ned det i din ryggsäck, tag fram cykeln eller sätt på dig sköna skor eller kängor om du hellre gillar att gå.

Tag dig sedan till parkeringen norr om Hans von Kantzows väg där Industrigatan börjar. Om du är bilburen finns parkeringsmöjligheter på flera håll i området (vid Sporthallen och Skantzsjöns norra ände). Promenerar eller cyklar du över järnvägen tag då tunneln för att passera under vägen så att du inte råkar illa ut i trafiken.

Tunneln är säker och du behöver inte vara rädd för att dränkas av vatten, trots vad som sagts från olika håll. Den utredning av dammsäkerheten som gjordes för några år sedan kan du nog lita på. Där sägs ”Ett dammhaveri bedöms inte kunna leda till betydande konsekvenser eller störningar”.

Börja din kulturrunda med att korsa vägen och gå söderut mot Sörkvarnsforsens naturreservat. Stanna till på den lilla bron över vad som en gång var den vattenfyllda tilloppskanalen till Norrkvarns Kraftverk. Här kan du njuta av anblicken av den torrlagda kanalen med dess erosionsskadade dammbankar. De frilagda trädrötternas grepp i marken på jakt efter det saknade vattnet är fascinerande att se. Hur länge träden kommer att klara sig är väl ovisst, så passa på och ta in bilden av levande träd så länge det går.

Fortsätt längs kanalbanken söderut. Det är lite besvärligt att ta sig fram, men betänk då istället gångna generationers idoga arbete med bygget av kraftverket (färdigt 1903) och den nödvändiga tilloppskanalen för vattnet; allt för att få elkraft för det växande samhället och industrin. Njut av anblicken av den vanskötta anläggningen, särskilt i dess allra sydligaste del nära utloppet för det
nya underjordiska kraftverket, där vattenläckaget är väl synligt och hörbart, främst på kanalens östra sida (om du orkar ta dig dit i den snåriga vegetationen). Har du tur ser du möjligen spår efter bäver, en marodör som påstås ha skadat dammen.

Efter att du stannat till ett ögonblick på udden där kraftverket en gång låg, och kanske samspråkat med några vänner vid grillplatsen, fortsätter du norrut på stigen med naturreservatet och forsen på din vänstra sida. Efter några minuter kommer du till den sista resten av bebyggelsen vid Hallstahammars Herrgård. Själva herrgårdsbyggnaden finns sedan många år på Vallbymuseet i Västerås men trädgårdsmästarbostaden/förvaltarbostaden har överlevt på plats ända tills några vandaler tände eld på byggnaden för något år sedan.

Den eldhärjade byggnaden kan än så länge beundras, men snart river Kommunen bort den. I samband med rivningsbeslutet för ca ett år sedan har nämligen inget beslut fattats om återuppförande av byggnaden, trots att den är så idylliskt belägen i anslutning till naturreservatet. Passa därför på, innan endast några grundrester finns kvar på platsen, eventuellt tillsammans med en ny skylt om vad som tidigare funnits att se där.

Fortsätt din vandring upp till Hans von Kantzows väg, men gå inte ut på den lilla bron till vänster som leder till den så kallade Pliggholmen om du inte vill se kvarlämnat skräp i naturen längst söderut. Vandra istället över bron mot Sporthallen. Fortsätt till norra änden av Skantzsjön där du kan beundra vraket efter Kommunens tidigare stolthet, Pråmen Albert. Efter en stunds kontemplation över alltings förgänglighet vänder du på klacken och går tillbaka mot Bulten-Kanthals tidigare huvudkontor, numera ”Kanalhuset”.

Följ gångvägen mot bågbron över Kolbäcksån. Bron är mer än 100 år gammal och är, enligt en antikvarisk bedömning som gjordes för ca 14 år sedan, väl värd att bevara, då endast ett fåtal liknande idag finns kvar. Bron som idag är en del av cykelvägnätet, var innan nuvarande betongbro uppfördes, en del av landsvägen mot Västerås.

På bron samsades en gång i tiden både vägtrafik (hästskjutsar, vagnar, lastbilar, personbilar, bussar samt gående och cyklande) men även rälsbunden trafik, som band samman industrierna på den östra sidan av ån med den hamn som fanns i norra änden av Skantzsjön. Magasinsbyggnaderna är sedan många år bortrivna.

Gå nu ut på bron om du vågar. Försiktigt, så att den inte rasar ned i ån, och mumsa på din medhavda matsäck medan du ser dig omkring på allt det som varit grunden för det samhälle du nu har förmånen att få leva i; vattnet, kraftverksdammarna uppströms och nedströms, industrierna som varit basen för vår försörjning. Betrakta även Sporthallen, som i sig är en viktig del av vårt kulturarv. Fundera över vad du kan bidra med för att vår historia inte skall försvinna för alltid, oläsbar för framtida generationer.

Richard Grün


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-