Hallstahammar
20:01 | 20 juli 2019

Trångfors smedja öppen helger i juli

En utflykt till Trångfors smedja är en utflykt till en gången tid, med hårt arbete för en ljusare framtid för Bergslagen.

Trångfors smedja.

Trångfors smedja ligger strax norr om Hallstahammar vid en liten avtagsväg från 252 mot Surahammar.
Sommartid hålls smedjan öppen för allmänheten kl 13-16 på lördagar och söndagar.

Lite historik om smedjan
Trångfors var till en början en liten industri med bara tre medarbetare, när den första stångjärnshammaren byggdes år 1628 av köpmannen Adolf Willemson från Västerås.
Redan då nyttjades Kolbäcksåns vattenkraft. Här bildade ån ett vattenfall och en trång fors (därav namnet).

När Strömsholms kanal anlades på 1700-talet så byggdes den rakt över brukstomten, och den gamla herrgården och smedjan revs.
Den nuvarande smedjan uppfördes på plats 1799.

Den nybyggda smedjan utnyttjade kanalens vatten genom att en vattenränna i trä försåg smedjan med vattenkraft via de stora vattenhjulet.
När lancashiresmidet introducerades 1875 ökade produktionen radikalt. År 1900 nådde produktionen en topp på 3100 ton.

Smedjan lades ned 1915.

Den vitmålade byggnaden ovanpå smedjan var personalens labbit (dvs paus- och vilorum). Idag är lokalen ombyggd till samlingslokal.

Intill smedjan ligger ett stort kolhus från år 1800; ett av de få bevarade kolhusen i Sverige.

Trångfors ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-