Hallstahammar
08:02 | 25 juni 2021

Två nya förvaltningschefer i Hallstahammar

Den 1 juli tillträder två nya chefer för barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Foto: Michaela Ericzén/arkiv

På sin hemsida meddelar Hallstahammars kommun att man nyligen har rekryterat två nya förvaltningschefer till kommunens verksamheter. Från och med den 1 juli tillträder Anna Landehag som ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen, och Anna Sundin blir samtidigt chef för socialförvaltningen.

Anna Landehag har varit tillförordnad förvaltningschef sedan augusti 2020, och var dessförinnan områdeschef för grundskolan i kommunen.

Anna Landehag. Foto: Privat

– Jag är mycket glad över förtroendet att få fortsätta med uppdraget som skolchef. Det är både spännande och utmanande att driva utvecklingen i barn-och utbildningsförvaltningen. Det finns så mycket kompetens, erfarenheter och god vilja i alla våra verksamheter som gör att jag känner mig trygg och mycket entusiastisk inför det fortsatta arbetet, säger Anna Landehag och fortsätter:

– I barn-och utbildningsförvaltningen arbetar vi för att alla barn och elever ska ges möjlighet att lyckas, att bli sitt bästa jag. Kunskapsresultaten ska höjas och fler elever ska ta gymnasie-examen. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Arbetet börjar redan i förskolan och vi driver nu flera gemensamma frågor för förskola, grundskola och gymnasium såsom samverkan runt digitalisering, tidiga samordnande insatser och en gemensam barn-och elevhälsa.

Även Anna Sundin har varit tillförordnad chef för socialförvaltningen sedan september 2020. Hon har tidigare varit enhetschef för Hallstahammars kommuns individ- och familjeomsorg.

Anna Sundin. Foto: Privat

— Det är med glädje och stolthet jag tackat ja till att fortsätta jobbet som förvaltningschef för socialförvaltningen. En förvaltning som genom sitt outtröttliga arbete och engagerade och kompetenta medarbetare varje dag gör en viktig skillnad för många av våra kommuninnevånare i Hallstahammar. Jag ser mycket fram emot att få fortsätta att arbeta med alla delar i förvaltningen och känner mig oerhört trygg med de kunniga områdeschefer som leder arbetet inom respektive område, säger Anna Sundin och fortsätter:

— Vi har utmaningar framför oss vad gäller såväl demografi som ekonomi men jag är övertygad om att vi kommer att kunna fortsätta ett bedriva det goda arbete vi gör idag genom den utveckling vi påbörjat och dagligen fortsätter att jobba med för att ge det bästa till de som behöver oss.

I pressmeddelandet belyser man vikten av samverkan mellan de två förvaltningarna och dess chefer.

— Jag ser det som en mycket lyckad rekrytering då vi ser att samverkan mellan förvaltningarna och kultur och fritid har ökat under sista åren och är ett måste för att våra barn och unga ska lyckas. Samverkan är också ett tydligt politiskt önskemål vi fått av både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som vi nu har goda förutsättningar att fortsätta med på bästa sätt. Jag önskar båda “Annorna” lycka till i sina nya roller, säger Carin Becker Åström, kommunchef i Hallstahammars kommun.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-