Surahammar
14:33 | 1 februari 2021

Nytt naturreservat i Surahammars kommun

Ger nya möjligheter till friluftsliv.

En inbjudande plats vid Kolbäcksån längs Virsboåsen. Foto: Mårten Berglind/Länsstyrelsen i Västmanland

Under januari månad har två nya naturreservat bildats i Västmanland. Dessa är Virsboåsen i Surahammars och Fagersta kommuner och Härsta i Sala kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län skriver i ett pressmeddelande att naturreservaten ska skydda områdenas fantastiska naturmiljöer, men planen är också att bevara och utveckla friluftslivsvärdena.

Så här skriver Länsstyrelsen om Virsboåsen:

”Naturreservatet Virsboåsen är cirka 57 hektar stort och ligger direkt norr om Virsbo tätort, längs östra stranden av Kolbäcksån. Den största delen är olika våtmarker, men i naturreservatet ingår också en del av Strömsholmsåsen. På åsen är skogen gammal, och på många ställen finns urgamla tallar av imponerande storlek. I de här miljöerna finns många ovanliga och hotade arter, exempelvis den lilla ljungväxten ryl och den säregna svampen bombmurkla.

I området finns lättframkomliga stigar som delvis löper längs med Kolbäcksån, och här kan du hitta flera fina fikaplatser med vackra vyer över ån. Under 2021 kommer flera av de stigar som redan finns att märkas upp, det kommer att sättas upp informationstavlor och på några platser kommer bänkar och bord att ställas ut. Information om området och anläggningarna kommer framöver att publiceras i appen Västmanlands Naturkarta, där Länsstyrelsen samlar information om besöksvärda naturreservat i länet”.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-