Debatt
18:32 | 28 oktober 2020

“Trygga stödet till kvinnojourerna”

Debattartikel signerad Centerkvinnorna om att Sveriges kvinnojourer behöver långsiktigt stöd.

Tre år har gått sedan #metoo. Medvetenheten har ökat när det gäller vad tystnadskultur och jargong kan leda till, men mycket arbete återstår. Bland annat behöver kvinnojourerna långsiktigt stöd, skriver Centerkvinnorna. 

Under hösten 2017 synliggjorde uppropet #metoo övergrepp och förtryckande strukturer som kvinnorörelsen länge hade påtalat. De flesta branscher publicerade sina egna upprop och vittnesmålen flödade. Det har lett till en ökad kännedom. Centerkvinnorna är optimistiska, men mycket arbete återstår för att förändra strukturer och attityder som hindrar jämställdhet. 

Coronapandemin har synliggjort brister i samhällsstrukturer och inneburit ett stort steg bakåt för jämställdheten. Trycket på kvinnojourerna har ökat då barn och kvinnor har varit extra utsatta, isolerade med sin förövare i hemmet. Mäns våld mot kvinnor har ökat. Vabbandet har skjutit i höjden, och kvinnor har tagit ett större ansvar för hemmet. Yrkesgrupper, en majoritet kvinnodominerade, i vård och omsorg har varit på bristningsgränsen efter otaliga timmars slit för att upprätthålla välfärden. Många operationer har skjutits på framtiden och nu ska vårdpersonal som redan går på knäna beta av vårdskulden. Coronapandemin kan i mångt och mycket sägas vara en backlash för jämställdheten. Vi måste säkerställa barns och kvinnors trygghet såväl i skola och arbetsliv som i hemmet. 

Kvinnojourerna utgör idag våldsutsatta kvinnors enda skyddsnät och trygghet i vardagen. När polis, rättsväsende och sociala myndigheter inte klarar av att ge dessa kvinnor skydd är kvinnojourerna de enda som finns att förlita sig på. Trots det vet vi att många kvinnojourer kämpar med finansieringen. Det är orimligt att kvinnojourer som utför ett livsviktigt arbete, och vars arbete egentligen åligger kommunen, ska behöva slåss för ekonomisk överlevnad. Vi menar att det är det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourer, men att arbetet fortfarande ska bedrivas av jourerna då de besitter en unik erfarenhet och har stor kompetens.

Centerkvinnorna vill att kommuner sluter långsiktiga samverkansavtal och stödjer organisationer som arbetar våldsförebyggande och med våldsutsatta. Enligt socialtjänstlagen kan akuta insatser ges omgående, utan utredning, om behov finns. Centerkvinnorna vill att kommuner ska säkerställa skyddat boende inom ett dygn från det att anmälan inkommer eller att våldet upptäcks. Det handlar om liv och död. Vi vill att personer som lever under hot eller förföljelse, eller som har behov av skydd, enklare ska få skyddade personuppgifter. 

Vi vill att varje kommun ska ha en enhet med särskild kunskap om våld i nära relation, för att kunna ge bättre stöd. Idag har knappt hälften av landets alla kommuner så kallade kvinnofridsteam. Vi vill även att anmälningsskyldigheten för orosanmälan ska omfatta oro för vuxna som far illa i en nära relation. 

Ja, vi är medvetna om att socialtjänsten är hårt belastad. Men så länge samhället tillåter mäns våld mot kvinnor måste vi säkerställa att kvinnor också får det stöd och den hjälp de har rätt till. 

Strukturerna kvarstår. 

Sofia Jarl

Förbundsordförande Centerkvinnorna

Anna Gunstad Bäckman

Avdelningsordförande Centerkvinnorna Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-