Debatt
08:39 | 5 april 2021

Debatt: Hårda och direkt orättvisa ord

P7 svarar Ingrid Nord Silversten (S).

Foto: Björn Blomgren/Arkiv

Replik till Neddragningar i Barn- och utbildningsnämnden i Arboga (publicerad 19/3) och Vi väntar på svar! (publicerad 31/3) av Ingrid Nord Silversten (S).

###

Hårda och direkt orättvisa ord av Socialdemokraternas Ingrid Nord Silversten. Vi läser i tidningen att Ingrid och Socialdemokraterna säger nej till den negativa utvecklingen i skolan. Det måste Vi säga är oerhört bra, ingen kan påstå att det ser bra ut, det finns självklart behov av att utveckla skolan.

Ingrid lägger givetvis skulden för den negativa utvecklingen på den styrande majoriteten P7, dvs oss.

Det hon missar är att stora delar av de summor hon nämner som försvunnit från skolan är statsbidrag. Pengar som inte vi bestämmer över, utan regeringen. Vilka är det som sitter i regeringen? Minskade statsbidrag gäller givetvis samtliga kommuner. Varför slår det så hårt mot Arboga? Ja en stor anledning kan vara de uteblivna investeringarna som uteblivit under en lång tid i våra skolor. Det har skapat ett stort hål som nu måste täckas. En annan del är den stora oreda i ekonomi som föregående styre har skapat, där enheter startats och personal anställts helt utan budget, och dessutom rullat på så i flera år bl.a. under dina år som ordförande, Ingrid.

Men både vi i P7 och ni i Socialdemokraterna kan säkert skriva hur mycket som helst om vad den andre har gjort för fel. Vi tänker inte heller skriva oss fria från att vi också kan ha gjort fel. Men oavsett hur mycket vi än skyller på varandra så ändras inte utgångsläget, situationen måste förbättras.

Vad har vi i P7 då gjort? Dels har vi genomfört en skolorganisations-utredning. Den kommer ta tid att genomföra, men den skulle förbättra utgångsläget. Det största som behöver hända nu är att en ny grundskola (Gäddgårdsskolan) byggs. Det andra är att vi tillsatt en resursfördelningsmodell, vilket gör att alla skolor och enheter framöver kommer att ha en mer rättvis budget, baserad både på elevantal och de sociala faktorer som spelar in. Resursfördelningsmodellen infördes 2020 och kommer förmodligen behöva justeras ett par gånger innan den kan ge full effekt.

Men detta kommer inte heller att räcka fullt ut. Vi måste vara ännu mer innovativa och hitta lösningar för att kunna leverera en bra skola med den säck pengar vi har att tillgå.

För att vi ska kunna vända resultaten måste vi jobba långsiktigt och målmedvetet. Det är ingen ”Quick-fix” som kommer att vända trenden, det är att jobba långsiktigt och målmedvetet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. En bra organisation och rättvis resursfördelning har nu lagt grunden och ger oss bättre förutsättningar.

Vi i P7 kommer inte att ge upp! Ni är välkomna att tillsammans med oss jobba för detta.

Richard Fallqvist (L)

Jonna Lindman (M)

Håkan Sandberg (L)

Hans Ivarsson (C)

Annelie Persson (M)

Harmen Rebel (M)


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-