Insänt
18:08 | 30 oktober 2020

Höstvandring med SPF Seniorerna Aktiv

SPF Seniorerna Aktiv i Arboga på höstvandring.

Foto: Roland Persson

Onsdagen den 28 oktober genomfördes föreningens traditionella höstvandring som denna gång verkligen kom att göra skäl för namnet då vi möttes av ett riktigt höstväder med småregn och lite blåst. Men det var inget som stoppade de 26 deltagarna som mötte upp vid den gamla Shellmacken intill Jäderstullen, alla med samma inställning ”det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder”.

Vandringen inleddes längs Jädersvägen fram till första korta stoppet vid Emaus kyrkogårdsplats, som är den gamla landsförsamlingens kyrkogård uppförd 1886 på ett område som tillhörde komministerbostället Emaus. Kyrkogårdens kapell byggdes 1888 och under 1950-talet omarbetades det västra området för att klara behovet av kistgravmark.
Efter detta korta stopp ändrade vandringen karaktär och övergick till grusvägsvandring längs med järnvägen fram till Jäders bruk där vi passerade Skulpturparken med dess fredsskulpturer.
På järnvägen som passerar norr om Jäders bruk så susar idag fram både snabbtåg och godståg med hjälp av eldrivna lok. Annat var det när järnvägen invigdes 1857 för då var det frustande ånglok som gällde och även om man inte kan tro det idag så hade Jäder en egen station under perioden 1857 fram till 1959 då stationen lades ned. Att det överhuvudtaget uppfördes en station kan vi tacka dåvarande brukspatronen Gustav Adolf Mannerstråle som kunde påverka järnvägsbolaget att låta anlägga en station vid Jäder. Stationen kom att bli en, vad vi idag kallar, viktig infrastruktur för brukets fortlevnad. Förutom lastkaj, perrong och stationshus så byggdes också ett stickspår via en vändskiva vid stationen ned till smedjorna på Jäders holme. När godsvagnarna via vändskivan skulle ned till smedjan på holmen så kunde de av egen kraft sakta rulla i den svaga utförslutningen. På återvägen drogs de av brukets oxspann.
Av Jäders station kunde vi idag inte se ett spår men i området mellan de moderna järnvägsspåren finns den gamla lastkajen av sten fortfarande kvar, men den har med åren dolts mer och mer bland de uppväxande träden och växtligheten.

Eftersom regnet fortfarande droppade från himlen så bestämdes att låna Jäders Bruks Vänners verkstadslokal på Jäders holme för att inta den medhavda matsäcken. Det blev ett lyckat drag där man kunde se flera seniorer få något nostalgiskt i blicken när de fick se alla gamla maskiner som är uppställda i lokalen. Det kändes gott att få inta matsäcken i den fina miljön som skapats och drivs av föreningen Jäder Bruks Vänner. Det är ju också tack vare dem som hela holmen kan få vara en tillgänglig besöksplats för alla som önskar ta del av Jäders bruks miljö och historia.

Efter en kort information så samlades alla, mätta och nöjda samt lite torrare, utanför verkstadslokalen för att sen vandra vidare längs Jäders holmes bruksgata mot nästa stopp som blev Garpströmmen, denna del av Jäders holme som idag är minst känd.
Anledningen till stoppet var att påtala och visa den miljö som de tyska järnhantverkarna (i folkmun kallade Garpar) skapade på mitten av 1550-talet, när de blev hitlockade av Gustav Vasa för att bygga upp Arboga faktori och smedjorna på Jäders holme. Det är nämligen nu när avlövningen påbörjats som den gamla miljön kommer i dager, och man kan tydligt se spåren av de kanaler som Garparna brände i området. Det är därifrån området har fått sitt namn, Garpströmmen. I det här området har det sedan 1550-talet och fram till 1900-talets början legat både pappersbruk, smedjor, tegelbruk och en s.k. stampkvarn där man tillverkade sämskskinn (vadmalstyg) från djurhudar.

Vid det här laget började regnet avta något och när vi sedan kom fram till Älholmen och den park som ligger efter ån öster om Älholmens gård, så hade det nästan helt avtagit. Den miljö som mötte oss i Älholmsparken denna regniga höstdag var väldigt vacker med alla träden som fortfarande bar löv i höstfärger vilket skapade ett magiskt ljus som följde oss genom vandringen i parken. Vi får säkert anledning till att återkomma till den här platsen men då med sällskap av någon som kan ge mer information om de olika växter och träd som finns här och om tillkomsten av parken.

Så var det dags för ett avslut av vår vandring, och alla var överens om att det blev en trevlig och informativ samvaro tillsammans, trots regnet. Efter att ha tackat vår vandringsledare så avslutades det hela med återvandring till startpunkten och väl där kunde vi konstatera att vi under våra timmar på vandring tillryggalagt strax över 8 km.

Bengt-Åke Pålsson

Foto: Roland Persson
Foto: Roland Persson

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-