KÖPING
10:40 | 18 november 2023

Bengt Westerberg kommenterar Magazin24:s granskning

”Skärpning, Köping!”

Bengt Westerberg som socialminister genomdrev LSS-lagen för funktionsnedsatta 1993. Foto: Mia Galde

Som socialminister drev Bengt Westerberg år 1993 igenom LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi har ställt frågor till honom utifrån vad vi visat i vår granskning av några beviljade LSS-beslut, som aldrig verkställts i Köpings kommun.

Kommentera vad vi berättar om beviljade men inte verkställda LSS-beslut i Köping!

– Alltför många kommuner är dåliga på att se till att personer som omfattas av LSS ska få goda levnadsvillkor och kunna leva som andra, vilket är lagens mål. Ofta handlar det om en snål bedömning av de sökandes behov, men andra gånger – som i de fall ni beskriver – om att de inte lever upp till fattade beslut. Ibland kan detta faktisk vara sämre för de enskilda eftersom de då inte kan överklaga beslutet. De har ju fått den begärda insatsen beviljad.

Borde det repressiva tillägget (straffavgiften) vara högre än 25 procent?

– Ja, kanske – om det skulle få kommunerna att snabba på och fullgöra sina åtaganden. Men det viktigaste är att det sker. Hur man ska komma åt kommuner som fattar ”rätt” beslut men sedan inte fullgör dem vet jag inte riktigt. Kanske kan högre repressiva tillägg vara en lösning. Kanske borde dessa fall uppmärksammas av de kommunala revisorerna? Frågan borde i alla fall kunna ställas till dem.

En kommun som inte ”lär sig sin läxa” utan hanterar ett LSS-ärende till brukarens nackdel, gång på gång som i detta fall – hur kan detta stävjas och förhindras?

– Jag anser att lagen behöver skärpas så att kommunernas – och i vissa fall Försäkringskassans – åtaganden gentemot enskilda blir tydligare och mer generösa än vad de är idag. Det finns för många ”smitvägar” idag, till exempel när behov klassificeras som ”övriga” istället för ”grundläggande” vid prövning av rätten till personlig assistans.

– Det finns också exempel på att rättsliga instanser har gjort en snålare tolkning av lagen än vad som ursprungligen var avsikten. När det sker måste lagen förtydligas. Men det finns naturligtvis en risk att dagens politiker är nöjda med den snålare tolkningen vilket skulle kunna vara en förklaring till att så lite händer.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-