Kolsva
Foto: Michaela Ericzén

De kämpar mot storskalig vindkraft i Köpings kommun

Hundratals personer har gått samman i hopp om att sätta stopp för planerna på en storskalig vindkraftspark i norra delen av Köpings kommun.

I somras stod det klart att företaget OX2 tillsammans med Sveaskog vill bygga ett område med 25 stycken 300 meter höga vindkraftverk runt Tretjärnsberget utanför Kolsva. Det finns även två andra bolag med liknande planer i samma område.

Det har resulterat i ett starkt motstånd från boende i Kolsva med omnejd. En av de som höjer sina röster är Annika Holmström som har bott i Valbricka sedan 16 år tillbaka och är uppvuxen i Kolsva.

– Den 4 juni fick vi ett brev från OX2 som kallade till möte onsdagen efter, så man skulle anmäla sig. Det var första gången jag hörde talas om deras planer. Då gick de ut och sa att det var ett väldigt tidigt skede och en inledande dialog med boende, men om man tittar på deras hemsida ser man precis deras tidslinje, säger Annika Holmström.

Fredagen den 20 augusti stod Annika tillsammans med andra eldsjälar utanför Ritz i Kolsva för att informera om planerna på storskalig vindkraft och vad det kommer att innebära för invånare i närområdet samt för djur- och naturliv. Det enade motståndet har resulterat i en arbetsgrupp om 18 personer och hundratals som säger ett bestämt nej tack till vindkraft i närområdet.

– Det uppkom inte genom någon plan från vår sida, men det är klart man tar telefonen och ringer grannen för att fråga om de har sett vad som pågår, säger Annika och får medhåll av Markus Nyberg.

– Först var det chock, sedan reaktion och kommunikation och därigenom uppstod en organisation för att göra motstånd, säger Markus.

Markus är uppvuxen i Västra Skedvi och bor idag bortanför Odensvi utanför Kolsva.

Engagemanget har hittills resulterat i bland annat Facebook-gruppen ”Storskalig vindkraft i Köpings kommun?”, en namninsamling till Köpings kommun och att man ställt sig på en plats där många passerar för att informera om vad som pågår.

– Vi avvaktar och ser hur informationen sprider sig och reaktionen vi får från allmänheten, sedan anpassar vi våra tillvägagångssätt efter det. Vi vill verka nära befolkningen, vi är ju själva en del av befolkningen. Och jag gör gärna det jag kan för att sprida informationen och sätta stopp för det här, säger Markus.

Hur känns det att ni går samman på det här sättet?

– Jag tycker att det är fantastiskt att vi faktiskt talar med varandra och har varandras rygg. För nog har man gråtit många timmar för det här, säger Annika.

Annika Holmström har tillsammans med några andra i gruppen träffat kommunalråden i Köpings kommun.

– Vi träffade kommunalråden den 17 augusti och pratade om vår oro och vad vi såg för faror med vindkraft. Det var ett bra möte, de var ödmjuka och vi hade en bra dialog och var tacksamma för möjligheten att prata med dem. Det är ju ändå vi medborgare som utgör kommunen och det är ett samspel, säger hon.

Köpings kommun kan lägga in ett veto och sätta stopp för företagens planer, samt att det krävs ett svar från Köpings kommun i tillståndsprocessen.

Arbetsgruppen har tagit fram en illustration för att visa storleken på vindkraftverken som företagen vill bygga i norra delen av Köpings kommun.

– Studier genomförda 2016 i finländska Österbotten visar att infraljudet, som skapas av vindkraftverk, har en lika stark negativ påverkan på de boendes hälsa oavsett om de bor på 1 kilometer eller 15 kilometer från ett vindindustriområde. Först efter 15 kilometer börjar den negativa påverkan avta. Det här är alltså studier gjorda på verkliga förhållanden, riktiga människor, och inte de teoretiska förhållanden som vindindustrin bygger sina förstudier på. Översätter vi det till Köpings kommun, innebär det att boende ända ner till Kolsva kommer påverkas av infraljudet från Tretjärnsberget. Och boende i Köpings stad kommer påverkas av de två nästkommande vindindustrierna som Rabbalshede Kraft och Vindkraft Värmland vill söka tillstånd för i utkanten av Kolsva.

Annika och Markus berättar även om infraljud och vindkraftverkens påverkan på naturen.

– Infraljud är det ljud som du inte medvetet märker, men som forskning visar är den mest störande för kroppen eftersom kroppen försätts i konstant stress så länge infraljudet hörs, och vindkraftverken kommer ju gå dygnet runt. Det finns mer forskning och rapporter vi kan berätta om och dela med oss länkar till, detta är bara ett urval för att ge exempel på vad som står på spel om Köpings kommun godkänner vindindustriområdena. Utöver infraljud rapporterar Energimyndigheten på sin hemsida om störande ljusfenomen, i vissa väderstreck, på upp till 1 650 meter på sommaren och 2 700 meter på vintern, vid vindkraftverk med navhöjd på 125 meter. De vindkraftverk som planeras i Köpings kommun är dubbelt så höga. Energimyndigheten går själv ut med att ju högre verken är desto längre bort påverkas människor av problematiken.

– Rotorbladen sprider dessutom mikroplaster och vintertid används glykol eller hetvatten som släpps från helikopter, för att isa av bladen. Dessa ämnen kommer, via vinden men även via Vålbäcken, hamna i Köpings kommuns vattentäkt Hedströmmen och därmed påverka alla som har kommunalt vatten.

Kolsva
09:46 | 27 augusti 2021

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-