Krönika
14:06 | 27 oktober 2021

Den talande tystnaden

Jan Kallberg skriver om bristen på besked gällande vindkraft i Köpings kommun.

Köpings kommunledning tiger om hur man klart och tydligt ställer sig i frågan om industriell vindkraft i Köpings kommun. Den tystnaden är talande. För om ingenting sägs rent ut betyder det att där finns ett budskap likväl – i den talande tystnaden.

När detta skrivs, för så är det alltid att saker kan ske efter att man skrivit något, så har Köpings kommun fortfarande inte givit ett klart besked hur man ställer sig till 26 stycken 300 meter industriella vindkraftverk som kommer att uppta en yta av närmare 18 kvadratkilometer.

En industri som andra kommuner varje vecka säger nej  till – senast var det Trelleborgs kommun som sa nej till miljöförstörande industriell vindkraft. Före det var det Munkedals och Hultsfreds kommuner som sa nej till att förstöra sin livsmiljö med ett industrilandskap av bullrande gigantiska vindkraftverk.

Det blir färre och färre kommuner där Regeringens ambition kan få genomslag med en etablering av vindkraftindustrier, för motståndet i landets kommuner växer. Sveriges Television (SVT) rapporterar att totalt 1200 industriella vindkraftverk har stoppats av kommuner ute i landet.

Både Staten och exploatörerna letar nu efter vilka som går grundkurs i grundlurad ute i landet.

Att i det läget inte säga ett ord från Köpings kommun ökar bara trycket på att forcera fram industriell vindkraft för man är på väg att bli en av de få kommuner som inte säger högt och tydligt nej. Och då blir det ett ja.

Inte idag men om några månader. Det blir industriell vindkraft i Köping.

För Regeringen är vindkraft ett måste och det har tvingats fram genom påtryckningar från rikspolitiker, partier och myndigheter. Enligt Energimyndigheten kräver Regeringens ambition att det till 2040 byggs över 100 TWh i vindkraftindustrier.

Det kräver 4000 vindkraftverk av den nya stora dimensionen, upp till 300 meter höga. Men kommunerna säger nej på löpande band med få undantag.

Ett antal kommuner, däribland Gävle och Strömsund, har sagt ja till industriell vindkraft men det går inte att placera 4 000 vindkraftverk i ett fåtal kommuner. Det måste fram mer mark att exploatera. Det kräver 2 800 km2 mark att bygga dessa.

Ställ det i proportion till hela KAK:s gemensamma yta med Köping, Kungsör och Arboga kommuners hela yta – åker, stad, sjöar och skog – som är ungefär 1 300 km2. Så även om man byggde industriella vindkraftverk över varenda kvadratmeter av KAK så kommer man inte upp till hälften av exploateringsbehovet.

Lägg sedan till mark för kraftledningar och all den vindkraft som byggs av utlänningar för utlänningars behov som aldrig kommer Sverige till del. Och utlänningarnas andel ökar eftersom Sverige är ett av de få länderna som accepterar denna rovdrift på naturen.

Det som började som energi blev energipolitik och nu är det bara politik.

Staten och exploatörerna är redo att maximera exploateringen av Köpings kommun

Därför handlar detta inte om Tretjärnsberget utan i slutändan om 4-5 vindkraftindustrier i Köpings kommun. Det har redan föreslagit ytterligare två industrier på var sida om Kolsva. Varför?

Staten, och därmed energimyndigheten och länsstyrelserna, är under stor press från Regeringen att få fram mark för tusentals nya vindkraftverk. OX2, och andra exploatörer, stöter på motstånd i resten av landet, och även utomlands, samtidigt som OX2 börsvärdering, och därmed ägarnas rikedom, bygger på att man kan utöka verksamheten med hälften inom tre år som de “lovat” börsen. Både Staten och exploatörerna är pressade att få fram mark att exploatera.

I det läget är Köpings kommunlednings tystnad detsamma som ett ja till storskalig industriell vindkraft i Köpings kommun. Vilket gör att Staten och exploatörerna är redo att maximera exploateringen av Köpings kommun – för det börjar ta slut på alternativ.

Det har sagts att Köpings kommunledning väntar på den miljökonsekvensutredning som exploatören kommer att presentera. Det är i princip ett ja till industriell exploatering – för den miljökonsekvensutredningen är beställd av exploatören från konsulter som specialiserat sig på att minimera och bortförklara alla konsekvenser. Om kommunledningen förlitar sig på exploatörens miljökonsekvensutredning är man elev i grundkurs för grundlurad.

Det är verklig politisk kraft i motståndet mot industriell vindkraft

Det är ett år fram till valet. Darwins utvecklingsteori byggde på att den art som kan anpassa sig överlever. Socialdemokraterna måste inse fakta. Facebookgruppen mot vindkraft i Köping har över tusen medlemmar. Förstamajtåget i Köping drar hundra men räknar man bort de som är i beroendeställning av maskineriet är det kanske trettio som kommer av fri vilja.

Här låg Olof Palmes, och (S)-ledargenerationen före honom, storhet. Dåtidens (S) var realister. De skulle ha insett att ett ja till industriell vindkraft spelar oppositionen, särskilt SD, rätt i händerna. Att ett (S) ja till industriell vindkraft blir att folk väljer ett annat parti eller att väljarna tar med sig nyvässade pennor på valdagen för att stryka bort de ansvariga för industriell vindkraft från valbar plats.

Det är verklig politisk kraft i motståndet mot industriell vindkraft – och ser man inte det från Stadshuset, då blir det som Darwin förutspådde – då blir man en utrotningshotad art.

Ju längre Köpings kommunledning (S) dröjer med ett klart och tydligt nej till industriell vindkraft desto mer tolkas det som ett ja till ohämmad exploatering av vår livsmiljö. Om inte fakta kan övertyga – inse att det kostar politiskt – vilket på sikt bara gör (S) maktlösare och svagare.

Det är dags för Köpings ledande partier att gemensamt säga nej till industriell vindkraft i kommunen – ett klart och tydligt nej som inte kan missuppfattas av väljare, Staten och exploatörerna.

Allt annat är den talande tystnaden där vi alla förstår att (S) är för en brutal industriell vindkraftsexploatering av det vi håller kärt.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-