Krönika
13:30 | 27 augusti 2021

Tretjärnsberget – Grundkurs i grundlurad

Jan Kallberg skriver om planerna på en vindkraftspark i Köpings kommun.

Det har redan argumenterats om den industriella vindkraftens miljöskada, hur fåglar massdödas, ljud som plågar närboende, plastförorening och ohälsa – jag tänker fokusera på hur Tretjärnsberget är en grundkurs i hur man blir grundlurad.

Det handlar inte om vindkraft eller ej – utan vad det handlar om är en förmögenhetsöverföring från er alla till de internationella miljardärer som köper den industriella vindkraftanläggningen som ett finansiellt instrument från schweiziska finansaktörer och äger det tills det är dags att avveckla.

Dit säljer OX2 Tretjärnsbergets industri så fort den är igång. Det är bara att läsa OX2 egna pressmeddelanden. OX2 bygger vindkraftsfabriken och säljer den vidare med vinst så fort man är klar.

Ett schweiziskt finansbolag som heter Fontavis har köpt vindkraftparker för fem miljarder kronor för osynliga finansiärers räkning. Och det är bara ett av flera bolag.

Det är inte chokladtillverkande klockmästare i tyrolerhatt som är ägare. I bakgrunden, som verklig ägare, kan det vara vem som helst som har stora pengar och som vill ha god avkastning utan att synas.

Det kan vara kinesiska miljardärer, Putins polare eller någon diktator.

Detta är något KAK-borna har noll insyn i – och det är designat för att ni inte skall ha insyn.

På ren svenska: OX2 är på väg att sno enorma värden från er som ni aldrig får åter. Grabbarna i tyrolerhatt framstår som vindkraftindustrins ägare för svenska politiker, utan att någon vet vem som verkligen äger i slutändan, och detta är vad som sker.

Man får gratis naturresurser av er, som man förstör och som inte kan återställa, och frontbolaget tjänar grova pengar åt de bakomliggande okända intressenterna. Medan Köpingsborna inte får en spänn.

Man får enbart förstörd natur och en förlorad framtid. Man är grundlurad.

Om vindkraftsfabriken byggs kastar Köpings kommun bort miljoner i framtida kommunalskatt.     

Om denna Tretjärnsbergets vindkraftsfabrik byggs som planerat så kommer det att direkt påverka fastighetsvärdena i området. Enligt fysikens lagar med jordens lutning syns ett torn som är 300 meter högt 65 kilometer.

Under vanliga väderförhållanden kommer tornen synas till Köping, Odensvi, delar av Arboga och Kungsör.

Det är internationellt känt att vindkraftsindustrin sänker fastighetsvärden med upp till 30 % i närområdet, här Kolsva till Uttersberg – Färna, lågt räknat 300 000 kronor per sommarstuga.

Bara i Bubbarbo och Holmsbovallens sommarstugeområden är det pang 40 miljoner kronor som försvinner för sommarstugeägarna gemensamt. Men de stora pengarna är värdetillväxten som försvinner.

Så istället för värdetillväxt blir med stigande inflation sommarstugan mindre värd över tid i reella pengar.

För villor och jordbruksfastigheter är det betydligt mer pengar som förloras.

I klartext – den rikedom som ni känt er ha genom stigande fastighetsvärden byts ut mot en framtida ekonomisk belastning om vindkraftsindustrin får exploatera Tretjärnsberget.

Det är introduktionen till grundkurs i grundlurad.

Hemläxan i grundkurs för grundlurad: har Köpings Kommun någonting att tjäna på OX2 och Tretjärnsberget?

Köpings norra del och Skinnskattebergs kommun blir mindre attraktiva för höginkomsttagare med rejäl skattekraft som tänkt flytta med den nya vågen av distansarbetare samtidigt som t-urismen minskar.

Vilket leder till lägre kommunala skatteintäkter.

Om vindkraftsfabriken byggs kastar Köpings kommun bort miljoner i framtida kommunalskatt samtidigt som man skänker bort naturresurser värda hundratals miljoner till att förstöras och bli ett finansiellt instrument för dem som inte vill synas.

I bakgrunden, som verklig ägare, kan det vara vem som helst som har stora pengar och som vill ha god avkastning utan att synas.

Nu till överkurs i grundlurad. Industriella vindkraftsturbiner har tjänat ut efter 25 år och måste avvecklas. Propellerbladen kan inte återvinnas. Det kommer att kosta mer att avveckla vindkraftparken än att bygga den.

Tiden går snabbt. Tänk själv bakåt 25 år när du körde Volvo 740 och tyckte du var snygg – det är inte så länge sedan.

Tiden går fort.

Antag att det kostar 10 miljoner per torn att avveckla dessa, det är 250 miljoner kronor i avvecklingskostnad med 25 torn.

Vad har OX2 erbjudit som som säkerhet för detta? Inte en enda krona.

Läs detta:

Inte en enda krona är ställd som säkerhet för avvecklingen.

Jag skrev till Länsstyrelsen i Västmanlands län och frågade om OX2 hade presenterat hur man ekonomiskt skulle garantera avvecklingen.

Länsstyrelsen svarade:

“OX2 har inte skickat in något förslag till Länsstyrelsen i Västmanlands län på vilken ekonomisk säkerhet som ska ställas för vindkraftsparkens avveckling.”

Ägarna kan vara kinesiska miljardärer, Putins polare eller någon diktator.

Om OX2 byggde en anläggning som Tretjärnsberget i Holland skulle de tvingas ta fram 275 miljoner kronor i oåterkallerlig säkerhet för avvecklingen. I Köpings kommun kan det bli gratis.

Klart att de vill förstöra Hedströmsdalen för det är gratis jämfört med i omvärlden – om inte Köpings kommun sätter stopp.

I Sverige har det krävts  upp till 300 000 kronor i avvecklingsgaranti per torn på andra platser. Det är fortfarande bara tre procent av den verkliga avvecklingskostnaden.

Vilka kommer att få betala avvecklingen av Tretjärnsberget år 2046?

Du som skattebetalare – om du inte lever i den rudimentärt naiva tron att Putins polare och kinesiska miljardärer tar fram plånboken efter att de fått sitt – trots att de inte behöver göra det lagligt – för att hålla köpingsborna skadelösa.

Detta är hur enkelt som helst att räkna på. Alla kan räkna på vad som förloras för överskådlig tid.

Jag hoppas innerligt att  Annika Duan (S), Ola Saaw (M) Andreas Trygg (V) och resten av Köpings kommunpolitiker försvarar KAK-bornas framtid och nyttjar kommunens rätt att förhindra denna utveckling.

Och undviker att gå grundkurs i grundlurad.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-