Köping
13:54 | 20 november 2020

Deras budgetförslag fokuserar på trygghet, välfärd och utveckling

Under torsdagen presenterades ett budgetförslag inför 2021 signerat Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Andreas Trygg (V), Elizabeth Salomonsson (S), Ola Saaw (M) och Ivan Czitrom (L). Foto: Köpings kommun

På torsdagens sammanträde för kommunstyrelsen i Köping presenterade de olika partierna sina budgetförslag för Köpings kommun 2021. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med ett gemensamt förslag signerat Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

I förslaget belyser man de positiva resultat som driftverksamheterna visar, men poängterar även vikten av att fortsätta arbeta aktivt för en balanserad ekonomi.

– Köpings kommun har en stabil ekonomi vilket är grundläggande för att klara satsningar på välfärden. Det är därför viktigt att vi även i fortsättningen använder våra resurser bästa tänkbara sätt, säger Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Man föreslår en fördubbling av det så kallade trygghetspaketet, välfärd i form av nya förskolor, ny skola och boenden för äldre, samt en fortsatt utveckling av arbetet för ett positivt företagsklimat.

– Vårt mål är att utveckla Köpings kommun och i årets budget har vi fokuserat på trygghet, välfärd och utveckling för att ge alla möjlighet att kunna leva ett bra, tryggt och aktivt liv. Totalt kommer vi satsa 86,9 miljoner kronor på välfärden under 2021, säger Elizabeth Salomonsson.

Enligt förslaget ska 8,6 miljoner kronor avsättas till resultatet och skapa en buffert inför kommande år.

Inga höjningar i skattesatsen föreslås.

Köpings kommun skriver följande i ett pressmeddelande:

“19,4 miljoner fördelas på sju nämnder för att stärka arbetet med trygghet, välfärd och utveckling. Bland annat kommer det så kallade Trygghetspaketet förstärkas med ytterligare 1 miljon kronor och satsningar kommer göras för att stärka upp med personal och lokaler inom förskola, grundsärskola och äldreomsorg. 2,2 miljoner kronor kommer användas till att stärka upp med mer personal för utökad bemanning av Köpings nya bad- och idrottshall. 1,6 miljoner kronor läggs på att underhålla kommunens vägar samt att fortsätta rusta och utveckla lekplatser.”

Andra satsningar som ingår i de utökade budgetramarna är bland annat:

– För att öka tillgången till mark för etablering av företag satsas 300 000 kronor på arbetet med framtagning av nya detaljplaner för verksamhetsområden.

– 800 000 kronor till förstärkning av personal på den nya förskolan i Munktorp som får två nya avdelningar jämfört med tidigare.

– 3 miljoner kronor till grundsärskolan kopplat till personal och lokaler för att stärka barnens möjligheter till utveckling.

– 3 miljoner kronor för att stärka upp ledningsfunktionen inom äldreomsorgen. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska den idag höga arbetsbelastningen.

– 3 miljoner kronor går till den kommunala barn- och ungdomsvården för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver.

– Genom att förstärka trygghetspaketet hoppas jag att vi kan skapa effekter på flera områden. En fungerande skolgång är grundläggande därför är det förebyggande arbetet viktigt, säger Andreas Trygg (V), ordförande för Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår till 89,6 miljoner kronor. Man planerar bland annat för ytterligare förskolor, äldre- och LSS-boende, ny grundskola och nya bostadsområden.

– Det är viktigt att vi fortsätter satsa på utvecklingen av kommunen, vi har satsat mycket på tomter och lägenheter och i kommande budget kommer det bli särskilt fokus på att få fram mark för etableringar, säger Ola Saaw (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Budgetförslaget innehåller också ett antal särskilda utredningsuppdrag till kommunstyrelsen, bland annat samverkan mellan kommunens nämnder och bolag, att genomföra trygghetsvandringar med allmänhet och polis minst två gånger om året och att etablera ett fördjupat samarbete mellan kommunen och näringslivet för att fler ska få en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

– Fler unga och vuxna ska få möjlighet att komma ut i arbete. Därför ger vi verksamheterna i uppdrag att utveckla fler spår på utbildningar i samverkan med näringslivet, säger Ivan Czitrom, vice ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-