Köping
15:14 | 12 oktober 2021

Fastighetsägare vill bygga padelhall i Köping

Föreslår en ny detaljplan i Nibble industriområde.

En fastighetsägare vill bygga ny padelhall på sin fastighet i Köping. Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Köpings kommun skriver på sin hemsida att det har inkommit förslag för en ny detaljplan för fastigheten Svarvaren 6 i Nibble industriområde i Köping.

Det är fastighetsägaren ABM Markentreprenader som har initierat planarbetet och har för avsikt att bygga en padelhall på sin fastighet.

”Planförslaget ska därför pröva lämpligheten att möjliggöra att en padelhall kan uppföras inom fastigheten samtidigt som befintlig verksamhet kan fortsatt bedrivas”, skriver Köpings kommun på sin hemsida.

Man kommer även att tillåta kontor och detaljhandel inom den aktuella fastigheten.

Den 30 september i år beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att samråda om detaljplanen, samrådstiden pågår från den 11-29 oktober.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-