SOMMAREXTRA
06:00 | 9 juli 2022

Fornborgar i Västra Mälardalen

I Sverige finns det 1 670 fornborgar. 52 av dem ligger i Västmanland, 21 av dessa är belägna i Västra Mälardalen om vi räknar med Hallstahammar. 17 av dem hittar vi i Köpings kommun.

Skoftesta skans, en av Västmanlands största fornborgar, kan du enkelt vandra upp till från rastplast Skoftesta. Foto: Henrik Hansson

Det tyder på att här gick viktiga vägar och vattendrag. Värda att bosätta sig längs och viktiga att försvara.

En fornborg är en äldre försvarsanläggning och tillfälligt boende i orostider. Den kunde också fungera som bevakningsanläggning för att ha koll på passerande och skatter i samband med handel. De byggdes någon gång mellan Kristi födelse och 600-talet, under den så kallade folkvandringstiden, men var i vissa fall i bruk ända in i medeltiden.

Ordet fornborg kan vara något missvisande då det antyder att här ständigt pågick någon form av militär verksamhet, vilket alltså inte alltid var fallet. För de anläggningar som hade annan huvudsaklig verksamhet brukar namnet vallanläggning användas. I statistiken i ingressen är båda typer inkluderade.

Fornborgar finns även i Norge, Finland och i de Baltiska staterna men inte alls i samma utsträckning som i Sverige. Kombinationen av mängder av vattenleder och en ökande befolkning gjorde att det i Sverige etablerades så många fornborgar.

Sveriges största fornborg, Halleberg, kan man beskåda i vid Vänern i Vänersborgs kommun, Västergötland. Den är närmare 20 kvadratkilometer till ytan och nästan helt naturligt befäst genom omgivningens branta stup. Den fungerade som tillflyktsort så sent som under Gustav III:s ryska krig, 1788.

Naturlig befästning vid Halleberg fornborg.

Skoftesta skans utanför Köping är en av de största fornborgarna i Västmanland. Borgen har tre ringmurar som tillsammans är över 900 meter långa. Fornborgen är troligen anlagd någonstans mellan 300 och 500 efter Kristus. Vid utgrävningar år 1929 hittade man bland annat vävtyngder, lerkärlsbitar, en bennål, en glaspärla och järnbitar.

Det är en av få fornborgar där fynd har gjorts. Flera gamla historier och sägner finns om borgen. Bland annat berättas det om att jättar ska ha tagit sin tillflykt i borgen.

En annan stor fornborg är Korslöt skans som har, lite märkligt kan tyckas, ordet ”skans” i namnet. Fornborgar ersattes under medeltiden av borgar som i sin tur ersattes under 1500-talet av fästningar och skansar. Fornborgen vid Korslöt består av en för- och en huvudborg med ingångar. Den är 220 gånger 130 meter stor och omgärdad av 500 meter långa stenmurar. I sydväst och öster avgränsas fornborgen av ett brant svårforcerat stup.

Andra fornborgar ni kan göra en utflykt till är Kastena skans, Hogsta skans, Nogsta skans samt Bolströ borg. Stanna till, ta en kopp kaffe ofta i naturskön miljö och begrunda en kort stund vad människorna för 1500 år sedan gjorde utan hjälp av grävskopor eller lyftkranar. En bit i pusslet som idag heter Sverige.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-