DEBATT
06:38 | 17 juni 2022

Strategigruppen Norrmälarstrand besvikna på (S) och (V)

Öppet brev till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Köpings kommun samt VMEs styrelse

Norra Mälarstranden. Foto: David Eriksson/arkiv

Enligt uppgift beslutade VMEs majoritet S och V vid senaste styrelsemötet,  att oaktat moderaternas motion till kommunfullmäktige om omtag av Norrmälarstrandsprojektet, att fortsätta och ge bolaget klartecken att upphandla sjöförlagd ledning.

Styrelsemajoriteten i VME visar ingen lyhördhet för den politiska demokratin då övriga partier, M, C, L, KD, SD anser att omtag bör göras. Sista anbudsdag för sjöförlagd ledning var den 11 maj så nu har VMEs ledning bråttom med att genomföra upphandlingen.

År 2020 beslöts  att VME skulle ta hand om taxor och projekt själva, utan att frågorna behövde passera fullmäktige. Är det så NorrMälarstrands-projektet kommer att drivas utanför politisk styrning i FM?

Hur mycket pengar har skattebetalarna i Köping hittills betalt för projektet till Sweco, lantmäteriet, mark-och miljödomstolen m fl ?
Den uppskatta totalkostnaden 2016 var 84 mkr. Nu har vi 2022 och under dessa sex år och speciellt sen 2020 med pandemi och 2022 med Ukrainakriget har inflationen och kostnaderna slagit hårt mot alla medborgares privatekonomi och mer lär kostnaderna stiga för alla.

Det vore därför seriöst om VME och S och V kan redovisa kostnaderna hittills och vad den totalkostnaden uppskattats till idag med prisutvecklingen i vårt samhälle.

Enligt våra beräkningar efter samtal med företrädare för branschen ifråga kan totalkostnaden istället för uppgivna 84 mkr vara ca 150 mkr. Detta skulle i så fall innebära att kvarvarande 212 fastigheter efter borttagande av 23 fastigheter på Stora Aspholmen skulle få en anslutningskostnad per fastighet på ca 700 tkr.

Till denna summa ska läggas fastighetens kostnad för grävning samt sprängning in på egen tomt av branschen uppskattad till 100-300  tkr år 2024.

Alltsedan 2012 har 40 fastigheter av ursprungliga 235 sålts vid Norrmälarstrand. Utifrån dagens explosionsartade kostnadsökningar i samhället begär vi att VME, S och V redovisar vad totalkostnaden och anslutningskostnaden blir för fastighetsägarna !

Miljönyttan lyser med sin frånvaro, VME, S och V vill krasst byta ut nuvarande befolkning och istället skapa ett nytt Malmön med tvåvåningsvillor och nya fastighetsägare som ger kommunen ökade skatteintäkter då ekonomin är kärv.

(S)  identifierade efter valet 2018 tre  orsaker till det dåliga valresultatet:
* Kommundelsnämndens slopande i Kolsva
*Oron på stan
* NorrMälarstrand.

Varför lyssnar ni inte till folket under en hel mandatperiod, utan vill ha oron på stan och NorrMälarstrand som valfrågor igen. Hanteringen av Kolsva skrämmer.

Svara på dessa frågor och ducka inte som ni gjort sen 2016. Sätt stopp för VMEs upphandling och respektera den politiska demokratin genom att låta kommunfullmäktige ta ställning till moderaternas motion kring omtag av Norrmälarstrandsprojektet.

 

Vi önskar ett bättre Köping.

Strategigruppen Norrmälarstrand

Roland Karlsson, Lars-Göran Carlsson, Anders Segerberg, Kent Andersson


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

 

 

 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-