DEBATT
11:15 | 13 juni 2022

Kungsör måste bli en EKO-kommun

Centerpartiet vill att Kungsör skyddar värdefulla naturmiljöer och gör det enkelt för människor som vill leva ett hälsosamt liv nära naturen.

Foto: Karl Beijbom

Klimat- och miljöfrågorna är vår tids främsta utmaning, men här görs det alldeles för lite sett till vad som behöver göras och i vilken takt, menar debattören Madelene Fager Centerpartiet, Kungsör.

– Vi vill att Kungsör är EKO-kommun i dess rätta bemärkelse som minskar utsläppen och skapar bättre förutsättningar för liv på jorden, säger Madelene.

Vidare; ”Vi vill att Kungsör blir en kommun som skyddar värdefulla naturmiljöer och som göra det enkelt för människor att ta cykeln eller tåget till jobbet och skolan, välja den miljövänliga bilen och installera solceller på taket, bygga ett miljövänligt hus, sortera sitt avfall och leva ett hälsosamt liv nära naturen med ren luft och rent vatten.

För att komma dit vill vi arbeta för kommunens gröna värden, – bevara och utveckla den biologiska mångfalden och den artrikedom som finns i kommunen. Kungsörs naturområden har tidigare haft ett stort fokus i kommunens miljöarbete. Dessa miljöer har vårdats, utvecklats och restaurerats, men kommunen prioriterar tyvärr inte det arbetet längre. Vi kan tyvärr se att värdefulla naturområden missköts och pekats ut för exploatering i ett planprogram för kommunen. Det har vi sagt nej till.  Vi vill att kommunen återtar naturvårdsarbetet, tar fram ett naturvårdsprogram och inför ett tydligt skydd av Kungsör ängs-, betes-och jordbruksmarker, för den biologiska mångfalden, för livsmedelsproduktionen och människors hälsa.

Kungsörs sjömiljöer måste också skötas. Spridningen av den invasiva sjöväxten Sjögull ett omfattande problem som påverkar bottenfauna och djurliv. Bekämpningen av sjögullet måste därför intensifieras för att ge effekt.

Maten är en annan viktig miljöfråga och målsättningen bör vara att all mat i kommunens kök ska vara lagad från grunden med svenska, gärna lokalt producerad, säsongsanpassad och/eller ekologiska råvaror.

I omställningen till ett grönt samhälle har energiförsörjningen också en stor betydelse och det behövs en energiförsörjningsplan för att säkerställa kommunens energiförsörjning på sikt. Vi vill energieffektivisera kommunens fastigheter och se mer solenergi på kommunens tak.

Det måste också bli enklare att ta cykeln till skolan eller jobbet och det behövs fler avgångar och förbättrad punktligheten inom kollektivtrafiken. För den som väljer den miljövänliga bilen vill vi utveckla laddinfrastrukturen i hela kommunen. Kommunen själv måste också se över sina resor, likaså upphandlade resor med skolbuss, färdtjänst och taxi.

Avfallsfrågan är en annan viktig miljöfråga. Det ska vara lätt att göra rätt, – återvinna och återanvända. Vi vill därför att insamling av hushållsavfall ska ske i anslutning till hemmet och att service på återbruket förbättras genom utökade öppettider och meröppet. Likaså vill vi se en nyöppning av Fritidsbanken och Rödmyran, mycket uppskattade verksamheter, som kommunen har stängt under nuvarande mandatperiod.

Frågorna är många och behöver komma högst upp på den politiska agendan om vi ska lyckas med att skapa en hållbar kommun idag och för framtiden.”

Madelene Fager (C)
Oppositionsråd, Kungsörs kommun


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-