Västra Mälardalen
05:26 | 21 oktober 2021

Ombud ska underlätta för personer med psykisk ohälsa

Hjälper till i kontakten med myndigheter för att förenkla och förbättra livet för de som lider av psykisk ohälsa.

Sedan 2020 ingår Kungsörs kommun i det länsövergripande projektet ”Förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa”. SIP står för samordnad individuell plan och syftet är att förbättra samordningen mellan kommunernas socialtjänst och Region Västmanland och på så vis ge bästa möjliga stöd till personer med psykisk ohälsa.

En del av projektet är att erbjuda personliga ombud som kan delta som ett stöd för en person vid ett SIP-möte.

– Vi arbetar för personer över 18 år som har psykisk funktionsnedsättning. Vi kan till exempel hjälpa till att öka den enskildes delaktighet vid SIP, säger Anna-Mia Frisk, Catrin Eriksson och Lena Strömberg som alla arbetar som personligt ombud i Västra Mälardalen.

Ett personligt ombud kan kartlägga behov och önskemål, hjälpa till att förmedla dessa på möten, stötta i olika processer och säkerställa att samordningen sker utifrån personens behov.

– Den här hösten utbildas medarbetare i kommunerna och regionen kring hur de kan göra personer mer delaktiga i sitt eget SIP-möte. Det kan handla om att man får tillgång till information utifrån sina egna behov och förutsättningar via tolk, lättläst information eller bildstöd, skriver Kungsörs kommun på sin hemsida.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-