DEBATT
07:27 | 9 september 2022

Aktivt arbete för miljö och klimat

För oss Socialdemokrater är natur och miljö oerhört viktigt.

Naturskyddsföreningen i Köping menar att ”det är tämligen ”tunnsått” med förslag kring Miljö och klimat i partiernas utskick.” Och frågar ”Villa man skjuta klimatkrisen till framtida generationer?”
Vårt svar på frågan är ett bestämt NEJ!

För oss Socialdemokrater är natur och miljö oerhört viktigt och vi vill att det ska arbetas aktivt för att motverka klimatkrisen. Vi vill att Köpings kommun tar fram ett hållbarhetsprogram för klimat och miljö.
Under den här mandatperioden, och tidigare, har vi gjort många olika insatser för en bättre miljö, biologisk mångfald och klok hushållning.

Några exempel: kommunens mål är alla knutna till Agenda 2030, merparten av kommunens fordon går på förnyelsebara, fossilfria, bränslen, solceller har installerats på flera byggnader, beslut har tagits om ”plastbantning”, många träd har planterats, beslut om anläggande av ängs- och våtmarker samt utbyggnad av fjärrvärmenätet och cykelbanenätet.

Vi vill fortsätta det viktiga arbetet. Bra miljö och klimat är förutsättningen för vår överlevnad och en klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen allas vår framtid. Vi vill bland annat: utreda alternativa förnyelsebara energikällor, upplåta fler platser för laddstolpar, installera solceller på lämpliga platser, att det byggs en solcellspark i kommunen, bibehålla och utveckla gröna och blå stråk, bygga fler cykelbanor, anlägga dammar och växtområden för biologisk mångfald samt underhålla kommunala skogar.

Tillgång till en välskött natur främjar miljö och klimat samtidigt som det är viktigt för folkhälsan. Vi värnar också allemansrätten, alla ska ha tillgång till naturen för motion, rekreation, bär- och svampplockning, stränder och bad.
Vi måste alla bidra på de sätt vi kan.

Socialdemokraterna i Köping


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-