Debatt
14:59 | 3 september 2021

Debatt: Tre uppmaningar till S nye partiledare

Debattartikel från Moderaterna.

Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Foto: Arboga kommun

Nyligen meddelade statsminister Stefan Löfven att han avgår som statsminister och partiledare för Socialdemokraterna och det pågår spekulationer kring vem som efterträder honom.  Vi uppmanar Socialdemokraterna att välja en partiledare med förmåga att se de problem Västmanland har. Tre punkter är särskilt viktiga:

  1. I Västmanland växer otryggheten. Det inkräktar på västmanlänningarnas frihet där allt fler begränsas i sin vardag. Otryggheten påverkar också företagsklimatet negativt. Det har gått så långt att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra företagsklimatet enligt Västmanlands företagare är att minska brottsligheten. Regeringen måste sluta vara naiva och börja tillföra rättsväsendet, kommuner och regioner de resurser och redskap som krävs för att bekämpa brottsligheten.
  2. Det är inte bara otryggheten som växt under Socialdemokraternas styre, även vårdköerna har blivit längre. Redan innan pandemin var vårdköerna långa och det krävs nu mer än tidigare för att korta köerna. I Västmanland väntar över 10000 västmanlänningar på att få träffa en läkare, påbörja en behandling eller genomföra en operation. Arbetet med att korta vårdköerna måste ske både nationellt och regionalt och kan inte begränsas till tillfälliga bidrag och stödåtgärder. De statliga stöden måste vara långsiktiga och generella, samtidigt som reformer måste till regionalt för att fler ska få vård i tid.
  3. Regeringen måste sluta försvåra för regioner och kommuner att klara ekonomin. Tyvärr röstade den socialdemokratiska regeringen igenom en ny kostnadsutjämning som innebär att Region Västmanland förlorar över 200 miljoner kronor per år. Västmanland är per capita den stora förloraren i det socialdemokratiska systemskiftet.

Välfärden kan aldrig finansieras genom mer omfördelning, det enda sättet att långsiktigt finansiera vår välfärd är fler i arbete. Arbetslösheten i Västmanland ligger på 9,8 procent vilket är högre än rikssnittet. För att återstarta ekonomin krävs att arbetslinjen återupprättas, att det införs ett bidragstak och att det alltid ska löna sig att arbeta.

Två mandatperioder med socialdemokratisk regering är mer än nog. Sverige behöver en regering som talar klarspråk. En regering som har handlingskraft att rå på brottsligheten, vårdköerna och förstår att det är arbetslinjen – inte bidragslinjen – som kan föra Sverige framåt.

Mikael Andersson Elfgren

Förbundsordförande Moderaterna Västmanland

Eleonore Lundkvist

Kretsordförande Moderaterna Västerås

Jonna Lindman

Kommunstyrelsens ordförande Arboga


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-