Debatt
08:00 | 24 april 2019

HaV:s underlag för tillsynskampanjen av små avlopp baseras på tyckande

Replik från författare till forskningsrapport.

Den norra mälarstranden bidrar med maximalt 40 kg fosfor till Mälaren, enligt författarna. Foto: Montage

Den 17 april publicerade Magazin24 en replik från Ann Lundgren, enhetschef på Hav- och vattenmyndigheten, i papperstidningen.

I den berörde hon en forskningsrapport signerad Peter Ridderstolpe och Lars Hylander. Nu replikerar författarna:

I ett debattinlägg i Magazin24 den 14/4 påpekar Strategigruppen Norra Mälarstranden hur Köpings politiker använder tvångsanslutning till kommunalt avlopp som ett medel att tvinga bort låginkomsttagare med torrtoaletter i utbyte mot kapitalstarkare invånare som har råd att betala kommunalt avlopp. 

Allvaret i övergreppet förvärras av att man gör det med lögner genom att hänvisa till att miljön blir bättre med kommunalt avlopp. 

Varje tänkande medborgare inser att utsläpp av både klimatgaser, smittämnen och fosfor blir flerfalt större med kommunalt avlopp än med torrtoaletter. 

Stugägarnas egna brunnar med svalt och säkert dricksvatten utan klor bekräftar att inte heller de som redan har WC i området skadar grundvattnet. 

Invånarna på Norra Mälarstranden lyfter fram en rapport som pekar på det kanske självklara faktum att en tillräcklig volym av mark är en mycket god barriär för både smittskydd och fosfor. 

”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor” togs fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och har rönt stor uppskattning hos många miljökontor eftersom den på ett enkelt språk och med förklarande bilder visar hur man kan nyttja marken för att minska läckage av fosfor och stoppa smittspridning. 

Ann Lundgren menar i en replik i Magazin24 den 17/4 att forskningsrapporten ”inte är tillräckligt väl underbyggd”. 

Vi som författat rapporten baserade den på expertintervjuer och vetenskapligt granskade forskningsartiklar (>20) enligt naturvetenskaplig sed.  

Som jämförelse har HaV:s fyra underlagsrapporter från 2015 för tillsynskampanjen av enskilda avlopp tillsammans endast tre internationellt granskade vetenskapsartiklar. Vi håller helt med HaV om att dåliga avlopp ska åtgärdas men protesterar mot Ann Lundgrens felaktiga påstående att endast bristfälliga avlopp får krav på åtgärder. 

En annan fråga är om det verkligen är rätt att, som många kommuner i landet gör, ställa krav på särskild fosforrening (hög skyddsnivå) utan att närmare reflektera över miljönytta och kostnader. 

Kan några hundra gram per år minskade utsläpp av fosfor från ett hushåll motivera de mycket stora utsläppen av CO2 vid tillverkningen av reaktiva fosforfilter? 

I synnerhet om marken ger samma rening och sedan kan leverera fosforn till träd i grannskapet. Bifogad figur visar att Norr Mälarstrand bidrar med maximalt 40 kg fosfor till Mälaren, i verkligheten mindre än 20 kg tack vare retention av fosfor i marken. 

Är det rimligt att kräva 100 milj kr från invånarna på Norr Mälarstrand för att skicka denna fosfor till reningseket i Köping, som redan nu läcker flerdubbelt mer fosfor.

HaV har möjlighet att ställa till rätta genom att stötta kommuner och fastighetsägare med sakkunskap och vägledning för kostnadseffektiva åtgärder. 

Man borde lyssna på sakkunskapen, bredda perspektiv (helhetsbilder och systemtänk om fosfor) och vägleda kring rimlighet. 

Antar Ann Lundgren den utmaningen?

Peter Ridderstolpe

Lars Hylander

Författare till forskningsrapporten om markretention

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-