Krönika
15:49 | 23 april 2021

Att plantera gröna idéer

Rebecka Marklund skriver om gröna fingrar, cykelställ och att påverka.

Äntligen vår i luften. Sopade gator, fågelkvitter och blåsippor ute i backarna. Odlingsintresset vaknar till liv. Kanske kommer detta bli året då jag blir självförsörjande?

Hinner jag precis tänka, innan jag inser att nej, liksom alla andra år räcker det inte med en dröm, det krävs aktiv handling också.

Försådd, vattning, utplantering, mer vattning, gallring, och någonstans där, mellan alla måsten, brukar intresset avta.

Det blir på sin höjd lite morötter, några ärtskidor, ett par lökar. Någon självförsörjning som stillar familjehungern är det inte tal om. Men, jag är lika glad över att kunna handla av en lokal odlare på torget. För målet med min odlingsverksamhet är att få närodlade och obesprutade grönsaker, inte med nödvändighet göra jobbet själv.

I brist på gröna fingrar går det fint att odla andra intressen. Typ cykelställ. Ett intresse som jag skaffat mig, som också brukar få förnyad kraft när våren anländer.

Och som består av att notera var det saknas, var de brister i funktion eller är felutformade. Jag traskar vårsopade gator fram och inventerar och planterar sen mina noteringar hos rätt instans. Frågar om möjligheten finns att göra något åt saken. Kanske rent av förslår en lösning. I vänligt sinnade ordalag, förstås.

Målet med min odlingsverksamhet är att få närodlade och obesprutade grönsaker, inte med nödvändighet göra jobbet själv.

Vad föremålen för mina cykelställspropåer inte vet, är de storslagna målen. Att förena åtgärder som förbättrar klimatet och samtidigt löser flera andra samhällsproblem. Jag ser rejäla cykelställ vid skolor som ett tecken på att någon insett kopplingen mellan minskade utsläpp, aktiva barn, ökad inlärningsförmåga och förbättrad skolmiljö.

En välordnad cykelparkering vid fotbollsplanen, motionsspåret eller resecentrum visar att spelare, motionärer och pendlare med cykel är lika mycket uppskattade invånare som de med annat fordon.

Det motsatta ger en annan uppfattning. Avsaknad av, eller trasiga, skeva och cementklumpsliknande cykelställ, helt omöjliga att låsa fast en cykel i, signalerar snarare att här bryr sig ingen om din cykel blir stulen. Om allas lika värde. Eller om klimatet.

För sanningen är den, att lika lite som mina odlingar får näring av att jag drömmer om att bli självförsörjande, lika lite låter klimatet sig påverkas av uppsatta mål eller ord i tjusiga strategiska planer. Klimatet påverkas endast av konkret handling. Och här kan man ju bli konfys över mina prioriteringar.

”Om du nu bryr dig så mycket om klimatet, varför lägga fokus på något så trivialt som cykelställ? Vi befinner oss i en nödsituation för vår planet. Det kräver gigantiska systemförändringar.”

Sant! Men har vi ens förmånen att kosta på oss en diskussion om ett beslut om något stort är viktigare än beslut om en massa små saker, som kan växa fram till en långsiktig förändring? Behöver vi inte göra allt, nu?

De storskaliga utmaningar vi står inför, är konsekvenser av alla små beslut som en gång fattats. Så varför inte fatta en mängd nya små beslut, och försöka motverka flera problem på samma gång? Gå från ord till handling.

De flesta av oss människor är ändå gjorda för att leva i en konkret vardag och vi kan ha svårt att relatera till abstrakta resonemang om systemförändringar.

De storskaliga utmaningar vi står inför, är konsekvenser av alla små beslut som en gång fattats.

Pandemin har visat att en kris kräver åtgärder av alla. Alla behöver hålla distans, tvätta händerna, undvika folksamlingar. Men det har också synliggjort behovet av att en mängd förutsättningar finns på plats, för att skydda äldre, stänga ner verksamheter och ta hand om sjuka.

Det går att jämföra med klimatkrisen. Alla behöver bidra till att dämpa utsläppskurvan och samtidigt förhindra onödigt mänskligt lidande.

Men förutsättningarna att kunna göra hållbara val måste också finnas där.

Därför fortsätter jag plantera frön hos de som kan göra något åt saken. För slår det rot och växer, så får vi alla skörda.


VECKANS…

+ Alla modiga och normbrytande som lyfter de små frågorna.

Parkinsons trivialitetslag, som fått cykelställsfrågor att bli en struntfråga.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-