KRÖNIKA
06:00 | 19 juni 2022

Hot, hat och skyddad identitet 

Hatet och hotet växer i vårt land. Mellan folk som älskat varandra. Från medborgare visavi myndighetspersoner.

Den som är utsatt för hat och hot kan få skyddad identitet. Detta är dock förenat med många frihetsinskränkningar och ett komplicerat liv.

2011 hade 12 000 personer i Sverige skyddad identitet. 2021 hade detta antal fördubblats till 24 000 personer. En skrämmande utveckling och en indikation på hur hatet och hoten har vuxit i vårt land.

Många våldsutsatta kvinnor lever med skyddad identitet. Men hot, våld och trakasserier gör att allt fler anställda, som i sina yrken fattar ”obekväma beslut”, känner behov av att leva med skyddad identitet: brottsutredare inom polisen, åklagare, advokater, anställda inom socialtjänst, skolor och äldreomsorg.

Sedan 2019 har det blivit lättare att få skyddad identitet och skyddet gäller på obestämd tid. Tidigare var den som hade skyddad identitet tvungen att regelbundet bevisa att hen hade behov av fortsatt skyddad identitet.

Men – konsekvenserna är många för den som tvingas leva med skyddad identitet.

Du måste alltid byta adress, och har du ett ovanligt efternamn bör du byta.

Du måste själv kontrollera och se till att uppgifter du lämnar till en myndighet verkligen blir sekretesskyddade hos den aktuella myndigheten.

Du får all post förmedlad via Skatteverket vilket leder till långsam postgång. Värdeförsändelser, postförskott och mottagningsbevis ingår inte i Skatteverkets service till människor med skyddad identitet.

Personer med skyddad identitet har svårare att få mobilt bank-id, teckna mobilt abonnemang och handla på nätet. Ja, det kan också vara svårare att få en hyresrätt. Den som hyr ut vill inte bli indragen i hyresgästens hotbild.

Även hjälp inom vården blir komplicerat. Sjukvårdspersonal vet ofta inte hur personer med skyddad identitet skall hanteras, och automatiska kallelser till hälsokontroller skickas inte ut.

Det är inte bara personer i känsliga yrken som tvingas leva med skyddad identitet med allt det krångel och de frihetsinskränkningar detta innebär.

Drömmen och visionen om ett samhälle utan hot och hat, våld och trakasserier måste vi samtidigt hålla levande.

Över 7 000 barn i Sverige lever med skyddade personuppgifter. Dessa elever kan ha svårt att komma in i elevportaler och där få tillgång till lektioner, arbetsuppgifter och studiematerial.

Ett sätt att undvika behovet av skyddade uppgifter vore att anonymisera personer i utsatta yrken. Detta behov är att jämföra med behovet av att tillåta anonyma vittnen.

Ett beslut i vissa frågor skulle då inte undertecknas med handläggarens namn utan med myndighetens eller förvaltningens namn. I stället skulle en kod finnas med information om vem som fattat beslutet.

Funkar skyddad identitet? Tyvärr inte alltid. Media rapporterar regelbundet om hur myndigheter av slarv eller misstag lämnar ut uppgifter om personer med skyddad identitet.

I en rapport från Jämställdhetsmyndigheten uppger 3 av 4 kvinnor i rapporten att de fått sina skyddade identiteter röjda, ofta mer än en gång, av till exempel socialtjänsten, domstolar, polisen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Växande hat och hot, trakasserier och våld, vittnar om en samhällsutveckling i helt fel riktning. Den drabbar oss alla. Den påverkar oss alla. Ingen skall behöva leva med skyddad identitet, med alla de frihetsinskränkningar och det krångel som detta utgör.

Men i den verklighet vi lever måste skyddad identitet finnas och tillämpas. System och rutiner, kunskap och kompetens, för att den som lever med skyddad identitet verkligen kan känna sig trygg, måste utvecklas och säkerställas inom alla myndigheter, regioner och kommuner.

Drömmen och visionen om ett samhälle utan hot och hat, våld och trakasserier måste vi samtidigt hålla levande.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-