Västra Mälardalen
10:51 | 29 mars 2021

Bönder i länet söker betesmarker

Markägare som har beten och hagar som inte används uppmanas att höra av sig.

Foto: Ylva Granath/Länsstyrelsen Västmanland

Med vårens intåg närmar sig betessäsongen. Enligt Länsstyrelsen i Västmanland är det flera nötkreatursägare som behöver mer betesmark för sina djur, men trots att många djurägare har kontaktat Länsstyrelsens betesförmedling har det varit svårt att få tag i mark i länet.

Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

”I dagsläget finns närmare 40 intresseanmälningar av betesmarker som erbjuds eller sökes, men dessa är utspridda över länet och har sällan matchande önskemål. I en kommun söker någon bete för hästar, medan en annan erbjuder mark som är lämplig för får. Storlekarna på betesmarkerna har också varit olika. Ett problem är att den mark som har erbjudits är betydligt mindre än behovet hos framförallt nötkreatursägarna”, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Mikael Jogevall, nötkreaturägare i Munktorp, är en av bönderna som letar betesmark.

– Det är skralt, jag har fått tag i 6 hektar betesmark men skulle behöva över 100 hektar, säger Mikael Jogevall.

Den som är djur- eller markägare och är i behov av betesmark och den som har mark att erbjuda, kan anmäla intresse genom ett webbformulär på Länsstyrelsens hemsida.

”Att betesmarker sköts är viktigt för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Djur som betar på naturbetesmarker kan också förebygga foderbrist så att fler vallar kan skördas för vinterfoder. Inte minst är det viktigt att stötta länets lantbrukare så att de kan fortsätta hålla landskapet vårdat och öppet”, skriver Länsstyrelsen i Västmanland.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-