Västmanland
17:45 | 22 juli 2021

Cancerdiagnos kan ha fördröjts

Region Västmanland har lex Maria-anmält händelsen.

Region Västmanland. Foto: Gunilla Skogman/arkiv

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en patient i länet kan ha fått sin cancerdiagnos fördröjd. Patienten sökte vid flera tillfällen akut vård på grund av buksmärtor och starka, oregelbundna blödningar från underlivet. De undersökningar som då genomfördes gav ingen misstanke om elakartad sjukdom, skriver regionen i ett pressmeddelande.

När patientens besvär tilltog sökte denne vård på en kvinnoklinik. Där gjordes en förnyad bedömning och underlivscancer kunde konstateras.

Region Västmanland skriver så här om händelsen:

Då verksamhetens internutredning visade på brister i omhändertagande av patienten och en fördröjning av diagnosen inte kan uteslutas, anmäler Region Västmanland händelsen för att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet. Verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-