Debatt
15:00 | 14 april 2021

Debatt: Korta vårdköerna till 1177

Debattartikel från Moderaterna.

Mikael Andersson Elfgren är en av flera moderater som undertecknat denna debattartikel. Foto: Pressbild

”I Sverige köar man” – ett ordspråk som är lika svenskt som IKEA, Pippi och köttbullar. Men också en norm som blivit så vanlig att den återfinns i allt från att köa i matbutiken till långa köer för bostäder eller en behandling i vården.

För många är denna ordning höjden av rättvisa, men i själva verket är det en dålig ursäkt för ett system som inte fungerar.

Den senaste tiden har många Västmanlänningar fått erfara allt för långa väntetider till vårdguiden 1177 på telefon. 1177 är en tjänst dit man kan ringa för sjukvårdsupplysning och råd för icke-akuta sjukdomstillstånd och symptom och är en central del av regionens hälso-och sjukvård. Tyvärr får västmanlänningarna vänta allt för länge innan deras samtal tas emot av en sjuksköterska.

Under förra året var medelväntetiden till 1177 hela 24 minuter. Den mycket långa väntetiden kan till en viss del förklaras av det ökade söktrycket i samband med pandemin men även under 2019 och 2018 var väntetiderna långt ifrån både regionala och nationella målvärden.

De långa väntetiderna skapar inte bara frustration och osäkerhet för patienten, det leder också till att fler söker sig till nätläkarbolagen med högre kostnader för regionen som följd.

En anledning till de långa väntetiderna är att Västmanland är en av 11 samarbetsregioner som tillsammans utför en gemensam sjukvårdsupplysning under vissa tider på dygnet. Syftet är täcka och jämna ut behovet mellan regionerna, dock finns det lite som tyder på att denna ordning bidrar till kortare väntetider för västmanlänningarna. De regioner som deltar i samarbetet har bland de längsta väntetiderna i landet till 1177 och Västmanland är i systemet en nettomottagare av samtal från andra regioner vilket bidrar till allt längre väntetider för västmanländska patienter.

Det finns mycket lite som talar för dagens ordning gynnar Västmanland vilket gör att en bred genomlysning av samarbetet bör ske. I samband med detta bör vi även lära av de framgångsrika regionerna med betydligt kortare svarstider än Västmanland. En sådan region är Stockholm som har en medelväntetid på knappa tre minuter.

Stockholm har till skillnad från Västmanland upphandlat 1177 och det med ett gott resultat. Även Region Sörmland och Region Uppsala hade betydligt kortare svarstider när 1177 var upphandlat jämfört med idag när de drivs i egen regi.

Vi vill därför snarast se en bred genomlysning av det samarbete och driftsform som vi idag har av 1177 Vårdguiden på telefon för det finns mycket som talar för att dagens ordning inte på bästa sätt gynnar västmanländska patienter.

Moderaternas mål är tydligt, vårdköerna ska bort, och det gäller såväl köerna till vårdcentralen, sjukhuset och 1177.

Mikael Andersson Elfgren

Oppositionsråd (M)

Stephanie Bruksgård

Anna Nygren

Silvana Enelo-Jansson

Pernilla Danielsson

Regionfullmäktigeledamöter (M)


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-