Västmanland
15:36 | 16 april 2021

Klart med nya rekommendationer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationer för personer som vaccinerats mot covid-19.

Foto: David Eriksson/Arkiv

På fredagen presenterade Folkhälsomyndigheten uppdaterade rekommendationer för de som fått vaccinet mot covid-19.

Samtidigt konstaterar myndigheten att smittspridningen och antalet dödsfall har minskat i de vaccinerade grupperna, men att det kommer att dröja innan vaccinationstäckningen är så hög i alla grupper att större lättnader kan ske i hela samhället.

”Det är ännu inte klarlagt hur länge vaccinationsskyddet kvarstår och om vaccinet förutom att skydda mot sjukdom även leder till minskning av smittspridningen”, skriver FHM på sin hemsida.

De nya rekommendationerna delas in i två delar, för vaccinerade individer och vaccinerade personer inom vård och omsorg.

Följande rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19. Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren.

Inom vård och omsorg är följande anpassningar aktuella:

När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-