KRÖNIKA
15:00 | 20 maj 2022

Ladda med kontanter

När vi går in i Nato kan attacker mot våra digitala betalningssystem från den onda stormakten inte uteslutas. Alla medborgare bör ha kontanter i reserv i olika valörer. Det skriver Karl Beijbom.

Svenska löntagare och pensionärer får lön och pension i svenska kronor.

Samtidigt får vi allt fler kontantfria zoner, där svenska sedlar och mynt inte accepteras som betalningsmedel. Köpcentra, restauranger, kollektivtrafik. De vill att vi skall betala med kort.

För stora kedjor är kortanvändningen inte bara ett betalningsmedel utan också ett kartläggningssystem över varje individs konsumtionsvanor – som möjliggör riktade specialerbjudanden till varje kund. Konsumtionsintegriteten är avskaffad för kortkunder men kan upprätthållas av kunder som betalar kontant. Detta är väldigt viktigt för tyskar, där kontantbetalningen är mycket vanligare än kortbetalning.

Kontanter är världens största betalningsmedel. Men i Sverige sker mindre än 9 procent av alla inköp med kontanter, enligt Riksbanken. Samtidigt vet vi att upp emot 1 miljon svenskar inte har kort, inte har bank-id, inte har swish. De lever i ett digitalt utanförskap. En del av dessa tillhör våra äldre, en del är inte betrodda att få ett betalkort.

Vi vet också att IT-säkerheten i våra betalningssystem har brister.

Coop utsattes för en IT-attack i juli 2021 som fick kassasystemet att haverera. Efter fem dagar kunde 500 av 800 butiker åter öppnas.

I Danmark och Norge är det lag på att kontanter alltid skall accepteras …

Kalix kommun utsattes för en digital utpressningsattack i december 2021, som slog ut kommunens hela IT-system. Hackarna krävde en lösensumma som kommunen inte betalade. Det tog lång tid att återställa alla IT-funktioner efter attacken. I SVT Nyheters kartläggning från 2017 svarade 187 kommuner att de utsatts för utpressningsvirus.

Swedbank hade nyligen en IT-krasch i flera dagar och folk kunde inte ta ut sina pengar – och pengar försvann från deras konton. Stor oro bland kunderna och många praktiska problem för många som saknade kontanter i plånboken.

Detta är bara några exempel.

Riksbanken ansvarar för att ge ut sedlar och mynt, makulera utslitna sedlar och mynt samt lösa in sedlar som är ogiltiga. Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället. Det styrs av efterfrågan.

Enligt riksbankslagen är alla skyldiga att ta emot betalningar i kontanter. Men butiker kan avtala bort den skyldigheten. Om det finns en skylt utanför butiken att man inte tar emot kontanter anses kunden ha accepterat detta som ett avtal, när han eller hon går in i butiken eller stiger på bussen. Efter en dom i Högsta Förvaltningssdomstolen från 2015 måste landstinget (i dag regioner) acceptera kontanter från patienter.

I Danmark och Norge är det lag på att kontanter alltid skall accepteras vid köp och sälj. Så borde vi ha det i Sverige också. Vi skall vara stolta över våra svenska kronor och kunna betala kontant. Presidenten, flaggan och dollarn, drottningen, flaggan och pundet, är självklara enheter i amerikansk och engelsk identitet och stolthet. Blott Sverige svenska kronor har – yes!

Sverige ligger i topp när det gäller digitalisering. Vår cybersäkerhet är inte lika hög. Vi har en cybersäkerhetsskuld.

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, konstaterar i ett inlägg på DN-debatt (9/5 2022):

”Banker och andra företag i det finansiella systemet är i hög grad sårbara för IT-incidenter, eftersom deras tjänster är så digitaliserade och sammanlänkade. Om det vill sig illa kan en allvarlig it-incident i en bank sprida sig och drabba samhället i stort. Just därför är cybersäkerheten i de finansiella företagen en angelägenhet för hela samhället.”

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag på hur den digitala motståndskraften i den finansiella sektorn kan stärkas.

Finansinspektionen skall oftare granska bankernas cybersäkerhet och utveckla nya tillsynsmetoder. Det behövs bättre kontroll över företag som lagt ut kritiska delar av sin IT-verksamhet på underleverantörer. FRA med sin höga kompetens skall tillåtas ge stöd för att höja cybersäkerheten i de finansiella företagen.

Sverige är ett av få länder som inte har en statlig e-legitimation. I stället finns Bank-ID, en privat tjänst som 90 procent av alla svenska över 12 år använder. En cyberattack som slår ut Bank-ID skulle få allvarliga konsekvenser för hela samhället. En digital e-krona, som utges av riksbanken, finns planerad.

Det är lätt att hävda att kontanter och betalningssystem är en grund i en nationell infrastruktur och borde vara ett statligt ansvar. Men allt i Sverige inom detta område är privatiserat. Kontanthanteringen är privat, Bank-iD är privat, Swish är privat, Bankomat är privat ….

Modern krigföring handlar inte bara om invasion, bomber och granater. Det handlar lika mycket om cyberattacker, kortbedrägerier och desinformation. Nu när Sverige är på väg in i Nato måste vi räkna med att Putin på olika sätt kommer att ”straffa” Sverige.

Vi blir plötsligt väldigt sårbara för riktade cyberattacker med stormaktens onda vilja och samlade hackarkompetens. Detta kan i värsta fall drabba vår energiförjning och våra betalningssystem. Utan el, inga kortbetalningar.

Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding, i dag ordförande i Säkerhetsbranschen och initiativtagare till Kontantupproret, har i en en artikel i Expressen (6/2  2018) skrivit:

”Varför skulle främmande makt invadera Gotland när det räcker med några knapptryckningar för att stänga av betalningssystemet och därmed tvinga oss till underkastelse?”

Som enskilda medborgare gör vi klokt i att ha kontanter tillgängliga därhemma, i olika sedelvalörer. Det är inte säkert att vi kan få växel tillbaka om vi handlar för 160 kronor och betalar med en femhundring.

Ha ett lämpligt antal sedlar därhemma i olika valörer: 20, 50, 100, 200, 500.

Kontanter i reserv för ett nödläge är också vad Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) rekommenderar.

Cash is King.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-