DEBATT
07:00 | 1 maj 2022

Låna ut din röst

Resultaten går åt fel håll menar regionens Moderater.

I dag är det första maj. Många stora ord och löften kommer att höras från socialdemokrater i länet. Problemet är att det är samma löften som hörts från Socialdemokraterna under de senaste tolv åren. Detta samtidigt som resultaten går åt fel håll.

Socialdemokraternas främsta prioritering inför förra valet var att korta vårdköerna. Trots det lyser effektiva reformer med sin frånvaro och fler västmanlänningar väntar idag på vård än 2018.

Socialdemokraterna vill gärna bortförklara köerna med pandemin, men då bortser de från att flera andra regioner levererar en bättre tillgänglighet till sina invånare, oaktat pandemin. Bland de mest utsatta, barn och unga som mår dåligt, får inte ens hälften av alla som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin vård inom den förstärkta vårdgarantin.

Samtidigt som vårdköerna växer vittnar hälso- och sjukvårdspersonalen om att de tvingas lägga allt mer tid på
administration och allt mindre tid på patienten. Socialdemokraterna lovade 2018 att minska hälsoklyftorna i Västmanland, men på område efter område ser vi hur hälsoklyftorna i Västmanland snarare ökar. Fler unga mår dåligt och alltjämt prioriteras den vård kvinnor behöver lägre än vård till män. Till det ska läggas att kvinnors förtroende för sjukvården är generellt sätt lägre och att kvinnor i Västmanland exempelvis löper större risk att drabbas av förlossningsskador än
rikssnittet.

Socialdemokraterna har gång på gång lovat en bättre arbetsmiljö för hälso- och sjukvårdspersonalen. Trots det har Region Västmanland år efter år bland de högsta sjukskrivningstalen i Sverige. Löften om att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal är långt ifrån att uppnås.

Otryggheten i Västmanland har växt sedan valet 2018. 4/10 västmanlänningar uppger att de är oroliga för att utsättas för hot eller våld. Barn rånas på bussar och vi hade 15 skjutningar i länet förra året. Otryggheten är vår tids frihetsfråga och Socialdemokraterna har visat på en oförmåga att både ta frågan på allvar och att komma med effektiva åtgärder. På område efter område har Socialdemokraterna
misslyckats med att skapa ett bättre Västmanland. Vi ser nu att alltfler väljare som tidigare röstat på Socialdemokraterna tycker att samhällsutvecklingen går åt helt fel håll, och att ett maktskifte i september är enda chansen till en vändning.

Vi uppmanar alla besvikna Socialdemokrater att låna ut sina röster till Moderaterna. Vi vet att ni inte håller med oss om allt. Men om ni lånar ut er röst lovar vi i gengäld att göra allt vi kan för att få ordning på Västmanland.

Moderaterna är samlingspartiet i Västmanland. Vi kommer fokusera all vår kraft på att samla stöd för reformer som steg för steg får ordning på Västmanland, genom att korta vårdköerna, minska administrationen inom hälso- och sjukvården och öka tryggheten i hela Västmanland. Det är vårt löfte till väljarna.

Mikael Andersson Elfgren
Jenny Landernäs
Regionråd i opposition (M)

Stephanie Bruksgård
Regionfullmäktigeledamot (M)


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-