Västmanland
14:56 | 30 september 2021

Licensjakt efter tolv vargar i länet nästa år

”Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst”.

Detta är en genrebild. Vargen på bilden har inget med den aktuella artikeln att göra. Foto: Pixabay

Totalt får 12 vargar fällas under den kommande licensjakten i vinter. Jakten kommer sked i reviren, Haraldsjön och Snösjön, som delas mellan Västmanlands, Dalarnas och Örebro län. Jakten startar efter årsskiftet.

”Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari 2022. Samtliga revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.  Haraldsjönreviret och Snösjönreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviren uppfyller därför de kriterier som Viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområdena så kommer jakten att avlysas”, skriver Länsstyrelsen Västmanland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver vidare:

”Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet bakom jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet* då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir”.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir. Det i sin tur motsvarar totalt 33 vargar. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-