Kungsör
08:57 | 30 juni 2021

Kungsörs kommun deltar i satsning på naturnära jobb

”Sammantaget ökar det möjligheten till långsiktigt jobb för arbetssökande”.

Foto: David Eriksson/Arkiv

Över tio miljoner kronor satsas på naturnära jobb i 16 kommuner, enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. En av de 16 kommunerna är Kungsör, som tilldelats 300 000 kronor. Ungefär hälften av bidraget ska enligt Naturvårdsverket användas för att rekrytera unga som möter en allt tuffare arbetsmarknad under pandemin.

–  Pandemin ökar besökstrycket i våra natur- och friluftsområden. Det är positivt, men ökar också behovet av skötsel- och naturvård. Samtidigt har pandemin skapat en tuffare arbetsmarknad för de som går ut gymnasiet. Den här satsningen är ett sätt att möta båda dessa utmaningar, berättar Peter Jonsson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten, i pressmeddelandet.

De 16 kommunerna har haft möjlighet att ansöka om bidrag till åtgärder för friluftsliv och naturvård. Bidragen betalas ut via Länsstyrelsen Västerbotten med medel från anslaget Åtgärder för värdefull natur.

– Det finns flera fördelar med att kommunerna kompletterar i satsningen på naturnära jobb. Kommunen kan sin lokala arbetsmarknad och har nära kontakter med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Kommunen är också en arbetsgivare. Sammantaget ökar det möjligheten till långsiktigt jobb för arbetssökande, säger Fredrik Granath, projektledare på Naturvårdsverket.

Fakta om naturnära jobb: 

  • Naturnära jobb skapar tillfälliga anställningar inom natur- och miljövård för arbetssökande. Det är en regeringssatsning som riktar sig till den som är ny i Sverige, till den som varit arbetssökande länge och till ungdomar. Uppdraget är också att matcha behovet av arbetskraft inom gröna näringar och behovet av fler arbetstillfällen efter pandemi-utbrottet. Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar uppdraget. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår i satsningen och bidrar med lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen ingår i satsningen och bidrar med att identifiera arbetssökande. (Källa: Naturvårdsverket).

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-