Västra Mälardalen
16:35 | 12 maj 2021

Polisen kommer utrustas med elchockvapen

Under nästa år ska det finnas på utrustningsbältet: ”En större trygghet och säkerhet".

Foto: David Eriksson/arkiv

Enligt Polismyndigheten har det fattats ett nytt beslut om att införa elchockvapen. Poliser ska framöver utbildas i användning av vapnet och planen är att det ska ta plats i polisens utrustningsbälte nästa år, främst hos poliser i yttre tjänst. Vapnet är tänkt att användas i ingripandesituationer där våld eller hot om våld är överhängande, exempelvis när någon hotar med stickvapen. Detta ska i sin tur minska skador på poliser och gärningspersoner, och fungera som ett komplement till annan utrustning.

– Gärningspersonen behöver inte ramla men får svårt att röra sig. Effekten håller i sig så länge man överför ström, vanligtvis i fem sekunder, säger Anders Hall, utvecklingschef på polisen, i ett pressmeddelande.

Användningen av elchocksvapen har utretts under en lång period. För sex år sedan tog polisen fram en rapport som analyserade användningen av skjutvapen och gav förslag på åtgärder. Införande av elchockvapen föreslogs för att minska användningen av tjänstevapen.

750 poliser utbildades i att använda vapnet under en försöksverksamhet 2018. Efter det genomfördes enkäter och djupintervjuer med användarna för att utvärdera.

– Poliser som deltagit i projektet upplever att våldet har minskat. Man upplever också en högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer, säger Anders Hall.

Anders Hall fortsätter:

– Bara att poliserna vet om att ett elchockvapnet finns tillgängligt gör att de upplever en större trygghet och säkerhet. Det leder i sin tur till att man upplever sig bli mer verbal i sin framtoning. Kommunikationen blir bättre och en hotfull och stressad situation kan oftare avhjälpas med dialog.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-