Debatt
15:57 | 15 april 2021

Debatt: Regelverk från 1600-talet måste förändras

Debattartikel från Centerkvinnorna.

Anna Gunstad Bäckman. Foto: Pressbild

År 1686 stiftades en lag som gjorde det möjligt att hålla samman större egendomar genom att inte splittra dem vid arvskiften. Detta har inneburit att samlingar av historiskt, kulturellt och vetenskapligt värde kunnat bevaras för framtiden, likaså byggnader och jordbruksmark samt områden av naturvårdsintresse som har stor betydelse för friluftslivet.

Så långt är detta en bra idé utifrån kulturhistoriska värden. Men denna lag är så mycket mer än kulturarv. Fideikommiss är också ett regelverk där fastigheten går i arv i viss angiven ordning och oftast efter förstfödslorätt med företräde för söner.

Vi skriver idag 2021. En modern jämställdhetspolitik går inte ihop med en föråldrad lag från sextonhundratalet.

Att inte ha fri nyttjanderätt och beslutanderätt på sin egendom, då Fideikommiss inte tillåter detta, är också en förlegad syn på hur entreprenörer kan driva sina gods och gårdar. Förändringar i detta regelverk måste kunna göras på ett sätt utan att historiska kulturarv förstörs eller går till spillo.

Systemet med Fideikommiss bestäms ytterst av regeringen, som godkänner en ansökan från godsherren.

Nu ansöker en greve och hans arvingar, som äger Fullerö Säteri i Västerås, om att Stefan Löfvens regering ska låta det fortsätta för all framtid. Den så kallade feministiska regeringen har nu ett svårt beslut framför sig. Men rimligtvis kan de inte fortsätta att tillåta ett föråldrat patriarkalt förhållningssätt. Det vore oacceptabelt.

Centerkvinnorna är gröna, liberala feminister. Vi har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932. Vårt mål är ett jämställt samhälle, där alla kvinnor och män har samma förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar. Detta går stick i stäv med Fideikommissens ändamål.

Därför kräver vi att:

• Fideikommissens regelverk ska ändras i grunden.

• Könsneutrala specialregler om arvsrätt ska tillämpas.

• Mark- eller fastighetsägaren ska ha nyttjande- och äganderätt som tillåter en försäljning eller avyttring där inte kulturhistoriska arv går till spillo.

• Att regeringen tar ett kraftigt ställningstagande mot dessa typer av föråldriga patriarkala regelverk.

Anna Gunstad Bäckman

Ordf. Centerkvinnorna Västmanlands länsavdelning

Helena Vilhelmsson

Vice ordf. Centerkvinnorna Sverige


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-