Debatt
08:29 | 23 april 2021

Debatt: Äntligen kommer Big Inn-rondellen på plats!

Debattartikel signerad Lars-Axel Nordell (KD).

Ritning över den nya rondellen vid Big Inn-området. Grafik: Köpings kommun

Det är många i Köping som länge efterfrågat en rondell vid Big Inn. Trafiksituationen vid av- och tillfarten vid Big Inn har länge varit problematisk. Det är långa köer vissa tider på dygnet med irriterade, stressade bilförare som försöker hitta en lucka att ta sig fram. Risken för kollisioner är stor. Därför är det mycket välkommet att den länge efterfrågade Big Inn rondellen nu har börjat byggas.

Eftersom jag är med i Köpings samhällsbyggnadsnämnd har jag vid två olika tillfällen framfört synpunkter på att den planerade rondellen måste vara tillräckligt stor för att fungera tillfredställande. Vi har fört samtal om möjligheten att bygga en lite större, tvåfilig rondell alternativt att anlägga separata högersvängar till och från Big Inn området.

Även tung trafik med släp behöver obehindrat kunna passera utan att det uppstår trafikstockningar. Detta problem kommer framförallt att kvarstå vid omledning av trafik vid trafikstopp på E18, innan motorvägen sträckan Västerås-Köping är klar.

Kommunen och VME valde dock en enfilig rondell som saknar separata högersvängar, med motiveringen att den på det sättet får plats på kommunens egen mark. Därmed går det inte i framtiden att bygga ut rondellen om så skulle behövas.

Jag anser att ett alternativt förslag med tvåfilig rondell eller enfilig rondell med separata högersvängar borde ha studerats vidare innan frågan fördes upp till beslut i kommunen.

Nu får vi hålla tummarna att den rondell som byggs kommer att räcka till och inte leda till fortsatta trafikstockningar.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ledamot i Köpings samhällsbyggnadsnämnd


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-