Debatt
10:51 | 8 september 2021

Debatt: Fortsatt offensiv mot gängkriminalitet

Debattartikel från Socialdemokraterna.

Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell. Foto: Pressbild

Gängkriminellas brott skapar stor otrygghet och leder ofta till en mängd andra brott. Därför vill vi Socialdemokrater att brott som begås av gängkriminella ska straffas särskilt hårt, och vi arbetar nu vidare med de mest omfattande straffskärpningarna som någonsin presenterats.

Gängbrottsutredningens förslag som nyligen presenterades innebär att gängkriminella kommer få längre straff. De brott som begås i gängmiljö är ofta mycket grova och kräver därmed strängare straff. Dessutom innebär längre straff att grovt kriminella försvinner från gatan under en längre tid.

Här är ett axplock av förslag som vi ställer oss bakom:

  • Ett straffpåslag för gängbrott som leder till längre straff.
  • Skärpta straff för grov utpressning, grovt olaga hot och rån. Även hårdare straff för den som begår brott igen.
  • Fler brottsmisstänkta ska häktas och hållas borta från gatorna. Därför vill vi se obligatorisk häktning vid fler brott.
  • Det ska bli straffbart att dra in unga i kriminalitet som en del i att stoppa nyrekryteringen.
  • Gängens inkomstkällor ska också strypas, bl. a genom skärpta straff för narkotikaförsäljning.

Även om hårdare straff inte är hela lösningen för att stoppa gängvåldet är det en viktig del i vår offensiv mot gängen. Den stora utbyggnaden av 10 000 fler och bättre rustade polisanställda är central i kampen mot gängen. Likaså myndigheternas samarbete för att strypa de kriminellas tillgångar och möjligheter att tvätta pengar.

Samtidigt behöver det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället stärkas. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Tidiga insatser från föräldrar, socialtjänst och skola kan vara helt avgörande för att stoppa nyrekryteringen. Vi vill också att socialtjänsten ska få möjlighet att agera även utan föräldrars samtycke.

Vi får aldrig vänja oss vid en situation med skjutningar och gängkriminalitet. Det går att vända och det måste göras i hela landet. Vi Socialdemokrater kommer aldrig backa utan fortsätta samhällets motoffensiv. Brottsligheten och otryggheten är ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska därför bekämpas med alla medel.

Fredrik Lundh Sammeli (S), justitieutskottets ordförande i riksdagen

Pia Nilsson (S), riksdagsledamot Västmanland

Olle Thorell (S), riksdagsledamot Västmanland

Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-