Debatt
08:55 | 20 oktober 2021

Debatt: Med makten följer ansvar

Replik signerad Stefan Johansson.

Detta är en genrebild. Foto: Riksbanken

Svar till Alla som kan arbeta ska arbeta av Åsa Eriksson, Olle Thorell och Pia Nilsson (S), publicerad 5 oktober.

Eriksson, Nilsson och Thorell svarar 5/10 på min replik med ett inlägg som mest verkar ägnat åt att byta ämne, blanda bort korten och förvanska fakta.

De tre “delar delvis” min åsikt att pensionen med yrkesaktiva år som bas borde höjas. De “tror att det kommer bli en viktig fråga under nästa mandatperiod”. Två direkta frågor på det är:

1. Vad har hindrat S att de senaste 7 åren höja arbetandes pension?

2. Varför ska vi tro på att S just under nästa mandatperiod kommer höja arbetandes pensioner?

3. Hur mycket bedömer trion att pensionsavgiften behöver höjas för detta och andra planerade kostnadsökningar?

På den positiva sidan får vi dock skriva trions indirekta erkännande att de höjningar de ville berätta om, eventuella ersättningar som ej kräver inbetalningar i trygghetssystemen genom eget arbete, faktiskt ej förbättrar pensionen för lastbilschaufförer eller undersköterskor vilket påstods i trions första inlägg.

“Desinformation”, som man beskyller undertecknad för, betyder enligt vissa källor “att avsiktligt sprida falsk eller vilseledande information för att påverka en grupp i en viss riktning”.

Mot denna bakgrund är det förvånande att trion helt osminkat inte bara undviker att kommentera utan till och med helt avfärdar Försäkringskassans och Pensionsverkets, det vill säga deras egen arbetsgivares statistik och prognoser, som just “desinformation”. Som kronan på verket undviker trion konsekvent att ange faktakällor som stödjer den egna tesen. Så vem sprider desinformation, egentligen?

Angående trions uttalande att “årets pensionshöjning är för dem som jobbat ett helt liv men som ändå har en relativt låg pension” kan jag bara upprepa att garantipension betalas till dem med mycket låg statlig pension (gränserna är enligt Pensionsverkets hemsida en statlig pension lägre än 11.224 kr för gifta personer respektive 12.609 kr för ensamstående före skatt) vilket ej är typiskt för svenska yrkesarbetare inklusive lastbilschaufförer och undersköterskor som jobbat ett helt liv.

Garantin för åldersförsörjning då den egna arbetsförmågan ej funnits är självklar men i kombo med högt utanförskap bland miljontals asylinvandrare får vi, som Pensionsverkets statistik visar, en kraftig åderlåtning av pensionssystemet. Allt större del av pensionsavgiften, vilken trion dessutom vill höja, går till pensionsdelar som ej betalas till yrkesarbetande. Vi måste erkänna och åtgärda problemen med detta för att kunna ge det svenska sättet att leva, med moral och ansvarskänsla som två rättesnören, en chans till överlevnad.

Vem jobbar in avgifter och skatter när svenska arbetande är lika skattetrötta och har lika lågt förtroende för politiker som till exempel grekerna?

Kostnadsökningen för garantipension är, enligt Pensionsverkets prognos, från 19 miljarder kronor 2010 till 70 miljarder år 2060. Det är alltså inga småpengar som lånas av kommande generationer. Den som likt S vill spä på denna utveckling har också ett självklart ansvar att berätta hur allt ska finansieras och hur skattebetalarna gynnas av invandringspolitiken.

Jag ber trion förklara detta samt svara på mina ovanstående frågor, gärna mot bakgrunden av Pensionsverkets prognos angående garantipension.

Jag utgår från att trion med “arbete” avser sysselsättning som ej ersätts med bidrag utan riktiga jobb när jag frågar vilka nya sysselsättningsskapande åtgärder S planerar för att bryta er totalt misslyckade integrationspolitik?

Återupprepade slagord förändrar inget som helst eftersom fakta inte påverkas av känslor.

Stefan Johansson


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-