Krönika
05:42 | 29 augusti 2021

Svenska kyrkan – en resurs att ta vara på

Carl Olov Persson skriver om kyrkans roll i samhället idag.

I Sverige finns omkring 3000 kyrkor. Kyrkorna står för andliga, kulturella och historiska värden som väglett Sverige i århundraden. Runt kyrkorna ligger kyrkogårdarna, varje socken har sin egen välskötta ”park”.

Kyrkan har hållit ihop det svenska samhället samtidigt som den gått i spetsen för utvecklingen mot det svenska välfärdssamhället.

När grundskolan blev lag år 1842 gick den under namnet allmän kyrkskola och blev till skillnad från skolorna i södra Europa allmänna.

Det var dåvarande biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, som gick i spetsen för skolorna och för att de skulle gälla alla som växte upp i Sverige och inte bara de förmögnas barn. Den inriktningen gäller fortfarande.

Kyrkorna byggdes i tider då människor med stor möda livnärde sig på vad närliggande naturtillgångar kunde bidra med. Intill Götlunda kyrka ligger ett socken-magasin.  Över entrén står Josefs råd till Farao inpräntat, här på nutidssvenska:

”Efter Josefs råd och överhetens påbud till Götlundabornas nytta”.

År med bra skörd körde bönderna av sitt överskott till det gemensamma magasinet där det magasinerades för att kunna delas ut under nödår. Bibelcitatet ovan porten vittnar om hur den judiskt-kristna tron formade människornas vardagsliv.

Götlunda kyrka är en av de omkring 200 kyrkorna i Västerås stift. Den sägs ligga på en gammal kultplats där en Erik Göte redan år 1090 uppförde en gråstenskyrka. Kyrkorna vittnar om att Sverige under tusentalet år varit ett kristet land.

Skolan la grunden för en frigörelseprocess. Man läste och lärde och började ifrågasätta det som predikades i kyrkan.

Svenska kyrkan var en statskyrka där alla måste vara medlemmar. Kyrkan skötte folkbokföringen, något alla släktforskare är medvetna om. Vart efter som det svenska kunskaps- och välfärdssamhället bredde ut sig fick man möjlighet att skaffa sig kunskaper på annat håll än i kyrkan och kyrkan började ifrågasättas.

Skolan la grunden för en frigörelseprocess. Man läste och lärde och började ifrågasätta det som predikades i kyrkan. Bland annat växte frikyrkorörelsen fram. Medlemmarna där fick tillnamnet läsare.

Så skildes kyrkan från staten. Nu står kyrkorna där och minner inte bara om tider som gått, de är fortfarande en resurs att ta vara på. Där bedrivs en omfattande verksamhet, gudstjänster, sång och musik, socialt arbete, dop, bröllop, begravningar etc.

Svenska kyrkan är Sveriges största föreningsverksamhet, en organisation där människor skapar platser och upplevelser för människor.  Genom att förvalta och utveckla kyrkans tillgångar ser kyrkan till att människor får ett bättre och mer inspirerande liv.

Svenska kyrkan är ett erbjudande, alla är välkomna och ingen utesluts hur usel man än betraktar sig.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-