Västmanland
11:58 | 14 januari 2022

Gabrielsson kräver svar om kvinnosjukvård

Malin Gabrielsson (KD): ”Stärkt kvinnosjukvård kräver politisk handlingskraft. Jag är redo, men det är uppenbarligen inte S-styret eftersom så lite händer på området”

Foto: Pixabay

Nationell statistik visar att färre västmanländska kvinnor opereras för förlossningsskador om man ser till rikssnittet, skriver Malin Gabrielsson (KD) i ett pressmeddelande.

Via en interpellation kräver hon nu svar från regionstyret.

– Det verkar som att kvinnor i Västmanland prioriteras ned för operation i Västmanland gällande vanliga problem för kvinnor – eftersom det rör sig om flertalet diagnoser. Jag kan inte se någon annan anledning och nu vill jag veta varför – så det går att åstadkomma förändring, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition för Kristdemokraterna.

Malin Gabrielsson (KD). Foto: Pia Nordlander

Hon fortsätter:

– Jag är trött på att återkommande upptäcka att kvinnor ges sämre vård i Västmanland jämfört med andra län. Det finns sedan länge ett statsbidrag för att stärka kvinnornas sjukvård, uppenbarligen har pengarna förvaltats bättre på andra håll.

Gabrielsson menar att Region Västmanland ligger efter i att erbjuda kvinnor uppföljande besök efter förlossning, och att det ökar risken för att västmanländska kvinnor lever med smärta och besvär i onödan. Hon ifrågasätter också varför operationer som behandlar framfall, inkontinens och borttagande av livmoder inte genomförs lika ofta i länet som i resten av landet.

– Stärkt kvinnosjukvård kräver politisk handlingskraft. Jag är redo, men det är uppenbarligen inte S-styret eftersom så lite händer på området, avslutar Malin Gabrielsson.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-