Västmanland
14:55 | 15 september 2021

Länsstyrelsen har fått medel för att utveckla nytt regionalt resurscentrum

Ska jobba mot hedersrelaterat våld och förtryck: ”Alla ska ha rätten att bestämma över sina liv”.

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Under tisdagen meddelade Länsstyrelsen Västmanland att myndigheten är en av fyra länsstyrelser i landet som fått medel för att utveckla ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Västmanland har fått totalt 2 430 458 kronor för att öka kunskapen om det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Satsningen ska genomföras tillsammans med övriga regionala aktörer som kommuner, regionen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. I länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ingår även att fortsätta stödja utvecklingen av regionala resurscentrum i landet.

Minoo Akhtarzand. Pressbild: Gustav Lindh

– I vårt demokratiska samhälle får hedersrelaterat våld inte förekomma varken mot barn eller vuxna. Alla ska ha rätten att bestämma över sina liv och sina kroppar. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska känna sig trygga med att samhället stöttar dem och att det finns dedikerade specialister på hedersrelaterat våld tillgängliga som de när som helst kan hämta stöd hos, säger landshövding Minoo Akhtarzand i ett pressmeddelande.

Resurscentrumen ska finnas till för att erbjuda stöd och rådgivning till den utsatta målgruppen och stöd till yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen. Det ska ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Centrumet ska även verka för att synliggöra och uppmärksamma behovet hos målgruppen i alla relevanta sammanhang, samt påtala brister och lyfta goda exempel.

– Det kan vara svårt för kommuner att på egen hand erbjuda specialiserat stöd till de som är utsatta. Det finns därför ett stort behov av samverkan med närliggande kommuner och andra aktörer för att alla kommuner ska kunna ge det stöd som de ska erbjuda enligt lagen. Det viktigaste är att utsatta barn, unga och vuxna får det stöd och skydd som de är i behov av och har rätt till, säger Pernilla Börjesson enhetschef på Länsstyrelsen Västmanland.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-