Västmanland
11:34 | 2 december 2021

Lantbrukare i länet får 230 miljoner i jordbrukarstöd

Länsstyrelsen: ”Vi vet att 2021 varit ett extra tufft år för många lantbrukare i länet”.

Foto: Ylva Granath/Länsstyrelsen

Under fredagen, den 3 december, kommer 1 442 lantbrukare i Västmanlands län att få sammanlagt 230 miljoner kronor i jordbrukarstöd, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den största andelen, 133 miljoner kronor, betalas ut i gårdsstöd och samtliga stödberättigade lantbrukare i länet får sitt gårdsstöd under december.

”De stöd som betalas ut på fredag är gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd. Dessa stöd finansieras av EU. Även miljöersättningar, stöd för ekologisk produktion och kompensationsstöd betalas ut samma dag. Stöden finansieras både av EU och Sverige. Det är Länsstyrelsen som handlägger, kontrollerar och beslutar om jordbrukarstöd”, skriver Länsstyrelsen i Västmanland i pressmeddelandet.

– Jordbrukarstöden är viktiga för jordbrukets konkurrenskraft och bidrar till den inhemska matproduktionen. Vi vet att 2021 varit ett extra tufft år för många lantbrukare i länet. Därför känns det väldigt bra att vi lyckats betala ut pengar till så många innan årsskiftet, säger Maria Ek, chef för Avdelningen för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Fakta om jordbrukarstödet: 

  • Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att öka lantbrukets konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Syftet med förgröningsstödet är att minska jordbrukets klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden.
  • Stödet till unga lantbrukare ska underlätta för unga nystartade företagare. Nötkreatursstödet ökar möjligheten till en lönsam mjölk- och köttproduktion.
  • Miljöersättningarna bidrar till att hålla betesmarker och slåtterängar öppna, minska näringsläckaget och öka vallodlingen i Sverige. Stödet för ekologisk produktion ska just bidra till att öka den ekologiska produktionen. Kompensationsstöd betalas ut till lantbrukare som bedriver jordbruk i områden med sämre förutsättningar, vilket gör att en större del av vårt jordbrukslandskap kan hållas öppet.

Källa: Länsstyrelsen i Västmanland

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-